« گروه زبدهدرک ضرورت های مرد توسط زن »

اگر همسران جوانی که شوهران فداکار و جوانمردشان به میدانهای نبرد رفته بودند، به بهانه‌ی داشتن فرزندان خرد، زبان شکوه باز می‌کردند، باب شهادت و مجاهدت بسته می‌شد. شما به گردن این انقلاب و این کشور و این ملت و تاریخ ما حق دارید.

 

رهبر انقلاب؛ ۸۰/۱۱/۲

khamenei.reyhaneh@

کلیدواژه ها: شهادت, همسران جوان
   جمعه 22 دی 1396


فرم در حال بارگذاری ...

 
اربعین