کلیدواژه ها: شاه, ولی فقیه
   جمعه 29 تیر 1397نظر دهید »

📚برگرفته از کتاب پرسش‏های مهم پاسخ‏های كوتاه استاد قرائتی
Howzehir@

   جمعه 4 اسفند 1396نظر دهید »