📣 برخی همسران برای عذرخواهی خجالت می‌کشند و یا غرورشان مانع عذرخواهی زبانی می‌شود.
💠 یکی از راههای درمان این نقیصه این است که عذرخواهی خود را روی کاغذ نوشته و یا پیامکی انجام دهید.
✅ برای هر مشکلی فکر و ابتکار به خرج دهید و برای حل آن تمرین نمایید‌. نه اینکه بی‌خیال آن شوید. 
💠 ابتکار و تمرین شما به چشم همسرتان می‌آید و درکتان خواهد کرد‌.
harimemehr@

کلیدواژه ها: عذرخواهی, همسر

موضوعات: خانواده
   پنجشنبه 26 مهر 1397نظر دهید »

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ

ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺎ

(الخصوص فرزندان کمتر از ۷سال)
روان‌شناسان ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ

ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯿﮕﻪ؟

ﺯﯾﺮﺍ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺶ ﮔﯿﺮ ﻣﯿﺪﯼ…

ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻨﻔﺲ ﻧﺪﺍﺭﻩ؟

ﺯﯾﺮﺍ ﺗﺸﻮﯾﻘﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ…

ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﮐﻢ ﺣﺮﻓﻪ؟

ﺯﯾﺮﺍ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺣﺮﻑ ﻧﻤﯿﺰﻧﯽ…

ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺩﺯﺩﯼ ﻣﯿﮑﻨﻪ؟

ﺯﯾﺮﺍ ﺑﺬﻝ ﻭ ﺑﺨﺸﺶ ﺭﻭ ﺑﻬﺶ ﻧﻤﯽﺁﻣﻮﺯﯼ…

ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺗﺮﺳﻮﺳﺖ؟

ﺯﯾﺮﺍ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﯾﺸﻮ ﻣﯿﮑﻨﯽ…

ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻩ؟

ﺯﯾﺮﺍ ﺻﺪﺍﺕ ﺭﻭ ﻭﺍﺳﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﯽﺁﺭﯼ…

ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﺼﺒﯿﻪ؟

ﺯﯾﺮﺍ ﺍﺯﺵ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ…

ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺑﺨﯿﻠﻪ؟

ﺯﯾﺮﺍ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ…

ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﭘﺮﺧﺎﺵ ﻣﯿﮑﻨﻪ؟

ﺯﯾﺮﺍ ﺗﻮ ﺧﺸﻦ ﻭ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮﯼ…

ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺿﻌﯿﻔﻪ؟

ﺯﯾﺮﺍ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪﺵ ﻣﯿﮑﻨﯽ…

ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯿﮑﻨﻪ؟

ﺯﯾﺮﺍ ﺑﻬﺶ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﯿﺪﯼ…

ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ؟

ﺯﯾﺮﺍ ﺑﻐﻠﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ﻭ ﻧﻤﯽﺑﻮﺳﯿﺶ…

ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮﻩ؟

ﺯﯾﺮﺍ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺸﻐﻮﻟﯽ…(ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩﺕ)
ﻧﻤﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﻭ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭﻣﺎﻧﻨﺪ

ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ:

ﭘﺪﺭﺍﻥ و ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ؛

ﮐﻮﺩﮐﺘﺎﻥ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻤﺎﯼ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﻤﺎﺳﺖ…

ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ،

ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
http://eitaa.com/joinchat/4013096962Cec30dd4d5a

کلیدواژه ها: تربیت, فرزند, والدین

موضوعات: خانواده
   سه شنبه 24 مهر 1397نظر دهید »

🔻 رهبرانقلاب: سعی کنید در این قصّه‌گویی و در این کار هنری، اوّلین چیزی را که در کودک ایجاد میکنید، ایمان باشد.
🔹 هیچ چیز، معادل ایمان نیست. شما از این بچه، هرچه بخواهید بسازید، باید در او ایمان به وجود آورید.
🔹 بدترین ضربه‌ای که امپراتوری خبری و هنری زد، این بود که شبکه‌ی عظیم فساد در دنیا را در این سالهای متمادی راه انداخت - که متأسفانه در دوره‌ی پهلوی، پَرش ما را هم گرفت - هُرهُری مذهبی و بی‌ایمانی را رواج داد که انسان در دل و جان خودش، به هیچ ستونی متّکی نباشد!
🔹 سعی کنید بچه‌ها را با ایمان کنید؛ ایمان به خدا، ایمان به حقیقتِ مطلق و ایمان به اسلام.
🔺 اگر این بچه‌ها باایمان پرورش پیدا کردند و شما توانستید بذر ایمان را در دلشان بکارید، در آینده میشود از آنها هر شخصیت عظیمی ساخت و برای هر کاری مناسبند. ۱۳۷۷/۰۲/۲۳
💻 Khamenei_ir@

   سه شنبه 17 مهر 1397نظر دهید »

 اگر آنگونه که با تلفن همراهتان برخورد می‌کنید با همسرتان برخورد میکردید، اکنون خوشبخترین فردِ دنیا بودید! 

اگر هر روز شارژش میکردید

باهاش در روز از همه بیشتر صحبت میکردید 

پایِ صحبت‌هاش می نشستید 

پیغام‌هایش را دریافت میکردید

پول خرجش میکردید

دورش یک محافظ محکم میکشیدید 

در نبودش احساسِ کمبود میکردید 

حاضر نبودید کسی‌ نزدیکش شود حتی، مطالبِ خصوصیتان را به حافظه اش میسپردید 

همیشه و همه‌جا همراهتان بود 

حتی در اوج تنهایی

‌  الانم که گوشی ها لمسی شده…

اگر همونقدر که گوشی رو لمس میکنید همسرتون رو نوازش بکنید 

کلی خوشبخت می شوید و همیشه، 

بجای این همراه، اون همراهِ اولتان بود….
🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃

harimemehr@

کلیدواژه ها: خوشبخت, همراه اول, همسر

موضوعات: خانواده
   دوشنبه 29 مرداد 13971 نظر »

​😊 یک چالش دوست‌داشتنی

⁉️ اوقات فراغت بچه‌ها در روزهای‌ تابستان همه‌ی زمان مادرها را پر می‌کند. راه رویارویی با این چالش چیست؟
😎 یک مادر حرفه‌ای باشید

 از همین لحظه و همین الان تصمیم بگیرید در تفکرات خودتان تغییر ایجاد کنید و از تعطیلی بچه‌ها در تابستان دیگر شاکی نباشید. بنابراین نیت کنید و توسل کنید تا خداوند هم در این تغییر روحیه به شما کمک کند.

🔸 از تسبیحات حضرت زهرا برای تقویت روحیه خودتان کمک بگیرید و از مداومت بر آن غافل نشوید.

🔸 با مادرهایی که دغدغه‌ی شما را دارند و در اطراف‌تان هستند هم‌فکری کنید و از آن‌ها #مشورت بگیرید و راه‌کارهای ‌آن‌ها را نیز بشنوید.

🔸 به این نکته فکر کنید که این تعطیلات تابستانی بچه‌ها هم مثل همه‌ی روزهای دیگر خواهد گذشت و حتی ممکن است بعدها #حسرت این گذر زمان را بخورید. 
✅ یک بازی دو سر برد

🔹 اگر برای کودک زیر هفت سال‌تان خوب وقت بگذارید و با او بازی کنید، چند ساعتی او شما را رها می‌کند و از شدت لجبازی‌اش کم می‌شود. 

🔹 اگر با کودکی که در هفت سال دوم است؛ زمان بگذارید و کار مشترکی هم‌چون کار‌های هنری، ورزشی، انجام کارهای خانه، ساختن کاردستی  و…. انجام بدهید و یا حتی بخشی از کارهای جدی خودتان را به او بسپرید، علاوه بر اینکه کودک را سرگرم می‌کنید و حس مسئولیت‌پذیری را در او رشد می‌دهید، او را مطیع و فرمان‌بردار خود نیز تربیت می‌کنید. 

🔹 نوجوان ها اما به طعم استقلال نیاز دارند. پس بخشی از کارهای مهم خانه و روزمره‌ی خودتان را به آنها بسپارید. مثلا آنها می‌توانند خرید خانه را انجام بدهند، مسئولیت بخشی از کارهای کامپیوتری و مجازی شما را داشته باشند و یا حتی مدیریت میزبانی یک مهمانی را به عهده بگیرند. با همین برنامه‌ریزی‌های ساده نوجوان‌تان پخته‌تر و عاقل‌تر خواهد شد و اوقات فراغت مفیدتری را پشت سر خواهد گذاشت.

❣️ Khamenei_Reyhaneh@


موضوعات: خانواده
   پنجشنبه 25 مرداد 1397نظر دهید »

⁉️ وقتی که برای جهیزیه خرید می‌کنید چه اندازه  به کاربردی بودن آن وسایل، فکر می‌کنید؟
📊 مد تاریخ انقضا دارد

برای تهیه اقلام جهیزیه پیرو مد نباشید چون حتما ضرر می‌کنید. خرید وسایلی که کاربردی نیستند و پس از مدتی از چشم شما می‌افتند و جز اشغال کردن فضای خانه و دست و پاگیر بودن؛ فایده‌ی دیگری نخواهند داشت، همان هزینه‌هایی هستند که که خانواده دختر برای عقب نبودن از مسابقه‌ی تجمل به خودشان تحمیل کرده‌اند و حالا بعد از گذشت مدتی، بدون کاربرد و جذابیت گوشه ای افتاده اند. 
🛍 اسراف؛ بیماری واگیردار عصرما

در اینجا خوب است چندجمله از توصیه‌های اکید حضرت آقا را در این باب برای همیشه آویزه‌ی گوش‌مان کنیم که فرمودند: «تجملات برای یک جامعه، مضر و بد است. آن کسانی که با تجملات مخالفت می‌کنند، معنایش این نیست که از لذت‌ها و خوشی‌هایش بی‌اطلاعند، نه! آن را کاری مضر برای جامعه می‌دانند. مثل یک دارو یا خوراکی مضر. با تجملات زیادی، جامعه زیان می‌کند. البته در حد معقول و متداول ایرادی ندارد.» تجملات و استفاده از ظواهر زائد بر زندگی مثل یک ویروس خیلی زود همه را درگیر خودش می کند و هرچند وقت قلمی را به اقلام مورد نیاز جهیزیه اضافه می کند. 
 تضمینی برای خوشبختی

آیا تا به حال شنیده اید که فلانی به خاطر اینکه جهاز کاملی و پرپیمانی داشته، خیلی خوشبخت است؟ چه کسی می تواند چنین تضمینی بدهد؟ این کارها متاسفانه به جز حسرت به دل کردن یک عده جوان در آستانه‌ی ازدواج و تلخ کردن زندگی بر آنها نتیجه ای ندارد. 
⭕️ مخدوم بی عنایت

وقت خریدن وسائل جهیزه به تنها چیزی که فکر نمی شود، نیاز عروس خانم است. در حقیقت به روز بودن، داشتن آخرین ورژن یک وسیله‌ی الکتریکی، بزرگ بودن و توی چشم آمدن و خارجی بودن مهم تر از هر ملاک و معیاری ست. اینکه نیت ما از تهیه وسیله ای صرفا کم نداشتن از جهیزیه دخترِ فلان همسایه و فامیل باشد، ما را به زحمتی می اندازد که در پیشگاه خدا هیچ اجر و ثوابی ندارد. 
🔆 جهیزیه‌ی ذهنی

خوشبختی به داشتن اسباب و جهیزیه غیرمادی‌ست که باید هرکسی قبل از ازدواج آن را داشته باشد. محبت، پذیرش، سازش، صداقت و وفاداری‌ست که سرمایه‌های اصلی زندگی هر فردی‌ست و لازمه‌ی خوشبختی و آرامش اوست.

❣ khamenei_reyhaneh


موضوعات: خانواده
   دوشنبه 22 مرداد 1397نظر دهید »

​💝 با اجازه‌ی جناب عشق!

 بالاخره عروسی بگیریم یا نه؟

 

🎯 هدف‌تان را از برگزاری جشن عروسی مشخص کنید

اگر هدف از برگزاری جشن عروسی، فخرفروشی، چشم و هم‌چشمی و نشان دادن مادیات نباشد، هزینه جشن ازدواج کاهش می‌یابد.
🛍 کاهش هزینه را در جای دیگری جبران نکنید

اگر موفق به کاهش هزینه در برگزاری جشن عروسی شده‌اید، حتما نباید این میزان هزینه را در جای دیگری مصرف کنید. مثلا لازم نیست مبلغ باقیمانده را طلا بخرید یا به سفر بروید. چون هدف کم کردن هزینه‌هاست نه خرج کردن در جای به اصطلاح بهتری!
1️⃣ شروع‌کننده باشید، نه تقلیدکننده!

ممکن است فکر کنید نمی‌شود بعضی چیزها را از جشن عروسی حذف کرد یا شکل ساده آن را برگزار کرد. چرا که همه اقوام و آشنایان به شکل مجللی ازدواج‌شان را جشن گرفته‌اند. بهتر است به‌جای اینکه شبیه دیگران باشید و کار اشتباه آن‌ها را انجام دهید، خودتان باشید و کار درست را انجام دهید. به این ترتیب شما می‌توانید ایجادکننده یک فرهنگ درست نیز باشید.
💐 خودتان دست به کار شوید

برخی موارد عروسی را می‌توانیم خودمان انجام دهیم. به این ترتیب هم به هزینه عروسی کمکی کرده باشیم هم از اینکه کار دست خودمان است، لذت ببریم. مثلا می‌توانیم چند شاخه گل بخریم و خودمان دسته گل عروس را تهیه کنیم. این مورد از آن مواردی است که می‌تواند از جشن عروسی حذف نشود، اما قابلیت کاهش هزینه را دارد.
✅ عروسی جمع‌وجور برگزار کنید

شما همچنین می‌توانید جشن عروسی‌تان را مانند یک مهمانی ساده که آقایان و خانم‌ها در یک سالن یا منزل حضور دارند، برگزار کنید. طوری‌که عروس خانم باحجاب و چادر سفید در مهمانی حضور داشته باشند و به این ترتیب هزینه آرایشگاه و لباس عروس آن‌چنانی حذف می‌شود. همچنین بیشتر مهمانان نیز به این دلیل که خانم‌ها و آقایان در مهمانی حضور دارند، هزینه آرایشگاه و لباس نمی‌دهند و با یک لباس ساده و باحجاب در مهمانی حضور به‌هم می‌رسانند و این‌گونه شما از مصرف‌گرایی و اسراف نیز جلوگیری کرده‌اید.
⛔️ اسراف به بهانه شادی، ممنوع!

ما معمولا به این بهانه که شاد هستیم و یک شب هزار شب نمی‌شود، در جشن عروسی اسراف می‌کنیم. حواس‌مان باشد بسیاری از ما، مراقب گناه‌های دیگر در این شب هستیم، اما مراقب اسراف نیستیم. پذیرایی تجملاتی، نشان‌دهنده احترام به مهمانان نیست.
☕️ بخش اصلی هزینه‌ها را کنترل کنید

پذیرایی از مهمانان در جشن عروسی، یکی از سنگین‌ترین هزینه‌های عروسی است که اگر کنترل و مدیریت شود و به اندازه درست غذا یا سایر خوراکی‌ها تهیه شود، گام بزرگی درجهت ترویج و عمل به شعار ازدواج آسان است. 
💞 به فکر اثرگذاری بر دیگران هم باشید

اگر از طرفداران ازدواج ساده و آسان هستید و حتی از وضعیت مالی خوبی نیز برخوردار هستید، جشن عروسی‌تان را ساده و صمیمی برگزار کنید. چون احتمالا اثرگذاری بیشتری نیز در اطرافیان و آشنایان‌تان خواهید داشت.

❣️ Khamenei_Reyhaneh@

کلیدواژه ها: ازدواج, عروسی

موضوعات: خانواده
   دوشنبه 22 مرداد 1397نظر دهید »

🔹راز اول: شوهرتان را علیرغم تفاوت ها همانطور که هست بپذیرید و از تلاش برای تغییر او دست بردارید
🔹راز دوم: کاری کنید که وقتی شوهرتان در کنار شماست احساس خوبی نسبت به خودش داشته باشد.
🔹راز سوم: در برخورد و ارتباط با همسرتان دقت به خرج دهید.
🔹راز چهارم: برای داشتن زندگی عاشقانه و رمانتیک وقت و انرژی صرف کنید.
🔹راز پنجم: به نیازهای جسمی شوهرتان توجه کنید.
🔹راز ششم: زنی شاد باشید و مسولیت شادی خود را به عهده بگیرید.

🔹راز هفتم: احساسات خود را بشناسید، به آنها بها دهید و با همسرتان پیرامون آن صحبت کنید.
✅ eitaa.com/ghandab

کلیدواژه ها: راز, شوهر, همسر

موضوعات: خانواده
   جمعه 19 مرداد 1397نظر دهید »

​❇️   تدبر در قرآن   ❇️
⭕️ دوست دختر نگیرید 🔻

سوره ۵: المائدة - جزء ۶

«الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ◀️ ولاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ▶️ ومَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ» ﴿۵﴾

🌼ترجمه: امروز چیزهای پاکیزه برای شما حلال شده و ( همچنین ) طعام اهل کتاب، برای شما حلال است و طعام شما برای آنها حلال و ( نیز ) آنان پاکدامن از مسلمانان، و آنان پاکدامن از اهل کتاب، حلالند هنگامی که مهر آنها را بپردازید و پاکدامن باشید نه زناکار، ◀️ و نه دوست پنهانی و نامشروع گیرید.▶️ و کسی که انکار کند آنچه را باید به آن ایمان بیاورد، اعمال او تباه می گردد و در سرای دیگر، از زیانکاران خواهد بود ﴿۵﴾  

 

⭕️ دوست پسر نگیرید 🔻

سوره ۴: النساء - جزء ۵

«وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ ◀️ ولاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ▶️ …» ﴿۲۵﴾

🌼ترجمه: و آنها که توانایی ازدواج با زنان ( آزاد ) پاکدامن باایمان را ندارند، می توانند با زنان پاکدامن از بردگان باایمانی که در اختیار دارید ازدواج کنند- خدا به ایمان شما آگاه تر است و همگی اعضای یک پیکرید- آنها را با اجازه صاحبان آنان تزویج نمایید، و مهرشان را به خودشان بدهید به شرط آنکه پاکدامن باشند، نه بطور آشکار مرتکب زنا شوند، ◀️ و نه دوست پنهانی بگیرند. ▶️… ﴿۲۵﴾ 

✅ masaf_ofogh@

کلیدواژه ها: دوست دختر, دوست پسر, قرآن

موضوعات: خانواده, قرآن
   سه شنبه 16 مرداد 1397نظر دهید »

​‌

🌸 یک جهاد آرام

🌎 اهمیت شیر مادر برای تغذیه نوزاد، این‌روزها با تحقیقات گسترده دانشگاهی نیز ثابت شده‌است. تا آن‌جا که هفته‌ای را در همه جهان برای تبلیغ و تشویق مادران از سمت سازمان‌های بین‌المللی اختصاص داده‌اند. حال آن‌که در فرهنگ و دین ما مصادیق بسیاری برای اهمیت دادن به این موضوع آمده است. مانند آیاتی که در قرآن آمده یا احادیثی که پاداش‌های بزرگی هم‌چون ثواب جهاد در راه خدا را برای مادرانِ شیرده یادآوری كرده‌اند. دوران شیردهی نقطه روشن رابطه میان مادر و کودک است. نقطه‌ای که آرامش را به جسم و روح مادر و کودک هدیه می‌دهد. مرور نکات زیر می‌تواند اهمیت این موضوع را در ذهن‌‌مان پر‌رنگ‌تر از قبل کند:

👶 فواید شیردهی برای نوزاد

شیر مادر طبیعی‌ترین مواد مورد نیاز کودک را مطابق با سیستم گوارشی حساس نوزاد در اختیار او قرار می‌دهد، همین‌طور درصد بالای لاکتوز در شیر مادر باعث رشد مغز نوزاد می‌شود. شیر مادر خاصیت ایمنی‌زایی برای کودک دارد و این خاصیت نه تنها در روزهای ابتدایی بلکه تا دو سالگی نیز همراه او خواهد بود و سیستم ایمنی كودك را در مقابل بیماری‌ها مقاوم می‌کند.

👨👧👦 فواید شیردهی برای مادر

آن روی سکه فواید شیردهی، امتیازاتی است که در طی این مسیر به مادر داده می‌شود. افسردگی بعد از زایمان از شایع‌ترین اتفاقات روحی برای زنان است. حس مثبت برطرف نمودن نیاز‌های اساسی فرزند، ارتباط پوستی و تماس عاطفی در این میان می‌توانند روح حساس یک زن را سامان دهند. کاهش وزن از طریق شیردهی یکی از دیگر از نکات مثبت برای مادر است که او را از رژیم‌های غذایی سخت و طاقت‌فرسا نجات می‌دهد. سرعت بخشیدن به بهبود شرایط جسمی زن از دیگر امتیازات شیردهی است.

🌼 یک بیمه طولانی مدت

شیردهی و فواید آن محدود به همان دوران نوزادی تا دوسالگی نمی‌شود بلکه تحقیقات علمی نشان داده اغلب مادرانی که دوره شیردهی داشته‌اند، از ابتلا به برخی سرطان‌ها و دیابت نوع دو در امان بوده‌اند. از طرفی کودکان دریافت کننده شیر مادر در بزرگسالی از IQ  بالایی برخوردار بوده‌اند. بسیاری از خصائص نیکو در لحظات شیردهی از طریق مادر به کودک منتقل می‌شود. به همین علت است که در متون دینی تاکید بر ذهن و قلب پاک مادر می‌شود و از او دعوت می‌کنند تا با وضو و رو به قبله کودک خود را شیر دهد.

❣️ Khamenei_Reyhaneh@

کلیدواژه ها: شیردهی, مادر, نوزاد

موضوعات: مناسبتها, خانواده
   چهارشنبه 10 مرداد 1397نظر دهید »

✖️همسرتان یک درخت نیست! 

➕ پس وقتی در مورد او صحبت میکنید از اسامی اشاره مثل “این” یا “اون” به کار نبرید!
➕ این کلمه های “ببین” و “الو” و “آهای".
➕ وقتی همسرتان شما را صدا میزند با علاقه به او جواب بدهید!
➕مثلا به جای گفتن: “هااان!؟” یا گفتن یک “بله” خالی به او بگویید: “بله عزیزم"، “جان دلم” یا “جانم".
👈 مطمئن باشید در ازای احترام گذاشتن خودتان احترام می بینید.

http://eitaa.com/joinchat

کلیدواژه ها: احترام, صحبت کردن, همسر

موضوعات: خانواده
   چهارشنبه 10 مرداد 13971 نظر »

💞 رهبرانقلاب: در همه‌ی احوال و اوضاع رعایت همدیگر را بکنید، به هم کمک کنید، عون و بازوی همدیگر باشید، بخصوص در راه خدا و در راه انجام وظیفه.

🔶️ منظور از کمک فقط شستن ظرف و … نیست، البته اینها هم کمک است ولی منظور بیشتر کمک روحی است. کمک معنوی و فکری است.

🌸 در راه اسلام یکدیگر را ثابت قدم بدارند، همدیگر را توصیه به تقوی و صبر و توصیه به دینداری، توصیه به عفاف، توصیه به قناعت، توصیه به ساده زیستی و … کنند. با هم همکاری کنند تا بتوانند ان شاء الله به بهترین وجهی بگذرانند.
بیانات در خطبه عقد ۷۴/۵/۱۱ و ۷۷/۱۲/۱۳

❣ khamenei_reyhaneh@

   یکشنبه 31 تیر 1397نظر دهید »

​❓ اگر از شما بپرسند از ۷مهارتی نام ببرید که هرکسی باید حتما در زندگی آن‌ها را بداند چه جوابی می‌دهید؟ 
شاید ذهنتان به سمت مهارت‌هایی مثل کار کردن با دستگاه‌های هوشمند و چیزهایی ازاین‌دست برود؛ اما باید بدانید قضیه بسیار ساده‌تر از این حرف‌هاست. 
⚡۷مهارتی هست که یادگرفتنشان به زندگی بهترتان کمک می‌کنند؛ مهارت‌هایی که هم سخت و هم آسان‌اند و همین تضاد عجیبشان است که گاهی خیلی از ما را دچار چالشی سخت برای آموختنشان می‌کند:
✅سکوت واژه‌ای که هزاران قصه پشت خودش دارد. شاید باورش سخت باشد اما سکوت و خودداری وقت خشم؛ سکوت درباره چیزهایی که نمی‌دانیم واقعا مهارت بزرگی است که آموختنش حتما بر دانایی‌تان می‌افزاید.
✅هوش هیجانی کمکتان می‌کند زندگی عاطفی، اجتماعی و کاری بسیار بهتری داشته باشید.
✅مدیریت زمان و بهترین استفاده از لحظات زندگی
✅مهارت خوب گوش دادن؛ بسیاری وقت‌ها فقط فکر می‌کنیم شنونده خوبی هستیم. درواقع اغلب مشغول فکر کردن به چیزی هستیم که خودمان می‌خواهیم بگوییم.
✅قدرت «نه گفتن» مهارت واقعا مهمی است که بار زیادی از استرس و فشارتان را کم خواهد کرد.
✅خوب خوابیدن و تمرین برای داشتن یک خواب ارام 
http://eitaa.com

کلیدواژه ها: زندگی, سکوت, مهارت

موضوعات: خانواده
   سه شنبه 26 تیر 1397نظر دهید »


📖 رهبرانقلاب: قصّه‌گویی، هنر بسیار خوبی است. قصّه‌های خوب، سازنده‌ی شخصیت کودک است.

👶 همان قصّه‌های قدیمی را که ما از مادر خودمان، از مادربزرگ و یا از پیرزن دیگری در کودکی شنیده‌ایم، امروز که مرور میکنیم، میبینیم در آنها چقدر حکمت وجود دارد!

💎  انسان، بعضی از خصال و تفکّرات خودش را که ریشه‌یابی میکند، به این قصّه‌ها میرسد.
khamenei_reyhaneh@

   جمعه 22 تیر 13971 نظر »

🔆رهبر انقلاب: زرمندان و زورمندان و زیردست‌هایشان، همیشه مایل بوده‌اند که حجاب بین زن و مرد از بین برود؛ که این، البته برای زندگىِ جامعه مضر و برای عفت جامعه زیانبار و برای خانواده از همه چیز بدتر است. ۷۳/۰۷/۲۰

❣khamenei_reyhaneh@

   پنجشنبه 21 تیر 13971 نظر »

اگر میخواهید از همسرتان یا افراد دیگر انتقاد کنید ، آن را در بین دو عبارت مثبت قرار دهید.
به این صورت 

 ❇️جمله مثبت + جمله منفی + جمله مثبت 

مثال:

👈🏻 تو مرد سخت کوشی هستی ، اگر چه ما را به تفریح و بیرون نمی بری ، اما به نیازهای منزل حساسی.
👈🏻 تو خیلی مهربونی ، اگر چه به خاطر تذکرهای زیادت ناراحت میشوم ، ولی می دونم دوستم داری.
👈🏻 تو آشپز بی نظیری هستی ، اگر چه برنجت امروز شور شده ، اما خورشتت معرکه هست.
✅قرار دادن جمله منفی در بین دو جمله مثبت از شدت اثر تخریبی آن کم کرده و با اشاره به نکات مثبت ، فرد احساس می کند فقط نکات منفی دیده نشده ، رعایت انصاف شده و به همین دلیل انگیزه بیشتری برای تغییر و بهبود شرایط خواهد داشت.

✅ eitaa.com/ghandab 

کلیدواژه ها: انتقاد

موضوعات: خانواده
   شنبه 16 تیر 1397نظر دهید »


جاهلیت مدرن

کلیدواژه ها: مهریه

موضوعات: کلیپ, خانواده
   جمعه 15 تیر 1397نظر دهید »

👈همیشه به استقبال شوهرتون برین حتی اگه دستتون گیر بود
👈وقتی اومد خونه چن دقیقه ای رو کنارش بشینین حتی اگه سکوت کرده بود
👈وقت گرسنگی همسرتون هیچ درخواستی ازشون نکنین
👈همیشه نه؛ولی گاهی اوقات برای رابطه جنسی پیش قدم بشین اونم وقتی که اصلا انتظارشو نداشته. این خیلی جواب میده و سوپرایزش میکنه.
👈با آرامش و لحن پایین با همسرتون صحبت کنین. ظرافت زنانه فراموش نشه
👈کمی شیطون باشین. آقایون دوس ندارن خانومشون خشک و جدی باشه
👈حدالمقدور هر روز لباساتونو عوض کنین همچنین موهاتونو هر روز یه جور ببندین. در ضمن آقایون اکثرا موی بلند و خیلی دوس دارن.
👈وقتی که ناراحتن زیاد پاپیچشون نشین یکم که آروم شدن بعدش باهم حرف بزنین و علتشو جویا بشین
👈آقایون به غذا خیلی اهمیت میدن. هرچی که درست کردین سعی کنین سفره رو رنگارنگ کنین.
harimemehr@


موضوعات: خانواده
   جمعه 15 تیر 1397نظر دهید »

🌺امام باقر عليه السّلام فرمودند:
🍀إذا بلغ الغلام ثلاث سنين فقل له سبع مرات قل لا إله إلا الله ثم يترك حتى يبلغثلاث سنين و سبعة أشهر و عشرين يوما ثم يقال له قل محمد رسول الله سبع مرات و … .
➖➖🔰⚜🌸🌸⚜🔰➖➖
🌺هنگامي که کودک به سه سالگي رسيد به او بگويند هفت مرتبه بگويد لا اله الّا الله (تا بياموزد)، 
🗣در چهار سالگي به او بگويند که هفت مرتبه بگويد محمد رسول الله (تا ياد بگيرد)، 
🗣در پنج سالگي رويش را به قبله متوجه كنند و به او بگويند كه سر به سجده بگذارد، 
🗣در پايان شش سالگي ركوع و سجده صحيح را به او بياموزند 
🗣و در هفت سالگي به طفل گفته شود: دست و رويت را بشوي 
🗣و پس از آن به او گفته شود: نماز بخوان.
📚مكارم الاخلاق، ص۱۱۵
harimemehr@


موضوعات: حدیث, خانواده
   پنجشنبه 14 تیر 1397نظر دهید »

رهبر انقلاب: وظایف داخل خانه‌ی زنان، نه اهمیّتش کمتر از وظایف بیرونی است و نه اینکه زحمتش کمتر است. شاید زحمتش بیشتر هم باشد. او هم برای اینکه این محیط را اداره کند، به تلاش و کوشش احتیاج دارد. چون مدیر داخل خانه زنان هستند. آن کسی که اداره می‌کند، کدبانو، یعنی آن کسی که محیط خانواده تحت اشراف اوست. تحت نظارت و تدبیر و مدیریت اوست. خیلی کار پر زحمتی است. خیلی کار ظریفی است. فقط هم ظرافتِ زنانه از عهده‌ی انجام این کار بر می‌آید. هیچ مردی امکان ندارد بتواند این ظرافتها را رعایت کند. ۱۳۸۱/۶/۶

Khamenei_Reyhaneh@

   چهارشنبه 13 تیر 1397نظر دهید »

🔆پیامبر اکرم(ص) می فرمایند :«هبه الرجل لزوجته تزید فی عفتها» هدیه دادن مرد به همسرش عفت او را افزایش می دهد.

📚(من لا یحضره الفقیه ج4 ص381)
🎁یکی از مواردی که باعث می شود عفت زن افزایش یابد هدیه دادن است.وقتی به همه روایات دراین زمینه نگاه می کنیم متوجه این مطلب می شویم که دین ما عوامل متعددی را برای افزایش عفت زوجین و به تبع زن، افزایش تحکیم بنیان خانواده، مطرح کرده است.یکی از این موارد هدیه دادن زوجین به یکدیگر است. وقتی مردی به همسرش هدیه ای می دهد در واقع آرامش و عشق را به او منتقل می کند. در واقع هر چه این محبت و عشق و صمیمیت میان زوجین زیاد شود زن و مرد آرامش بیشتری به هم منتقل می کنند و نتیجه اش این می شود که طرفین، فقط خانواده خود را مرکز آرامش و عشق و تخلیه نیازهای جنسی خویش می دانند فلذا این مساله باعث افزایش عفت می شود.یکی دیگر از مواردی که باعث افزایش عفت می شود آراستگی زن و مرد برای یکدیگر (در حریم خانواده) است. که براساس روایات تاثیر مستقیم بر عفت زوجین دارد. 
✅ sapp.ir/ghandab 


موضوعات: حدیث, خانواده
   چهارشنبه 13 تیر 1397نظر دهید »

به جای قهر کردن سکوت کنید .وقتی مشکلی بین همسران ایجاد میشود راه حل مسئله این است که از روش سکوت استفاده کنید نه روش قهر کردن . در روش سکوت به طرف مقابل توضیح میدهید که :"با توجه به شرایطی که بین ما ایجاد شده ،ادامه بحث می‌تواند اوضاع را بدتر کند بنابراین ترجیح می‌دهم در این رابطه فعلا سکوت کنم .”

توجه داشته باشید که سکوت، به این معنی نیست که که دو طرف مطلق با هم حرف نزنند،بلکه فقط در مورد مسئله مورد نظر سکوت می‌کنند اما در مورد سایر مسائل روزمره با یکدیگر صحبت میکنند 

harimemehr@

کلیدواژه ها: سکوت, قهر, همسر

موضوعات: خانواده
   سه شنبه 12 تیر 1397نظر دهید »


زن زندگی به اونی میگن که وقتی بره جلو آینه و بخاد آرایش کنه؛ دخترش از خوشحالی جیغ بزنه بگه: آآآخ‌خ جووون بابا داره میاد. نه اینکه بپرسه مامان کجا میخوای بری؟!!!
harimemehr@


موضوعات: حدیث, خانواده
   سه شنبه 12 تیر 1397نظر دهید »

​✳️✳️✳️                                               

🚨مادر عزیز اگر کودک علایم زیر داشت حتما آن را با پزشک کودکان یا آسیب شناس مهارت های گفتاری  مطرح کنید:
💠سن

4 تا 6 ماهه

🚨علایم هشداردهنده  
🔹 در 4 ماهگی، صداهای والدین خود را تقلید نمی کند.

🔹در 6 ماهگی، نمیخندد یا با صدای بلند جیغ نمیکشد.

💠سن

8 تا 10 ماهه  

🚨علایم هشداردهنده
🔹در 8 یا 9 ماهگی، هیچ صدایی از خود در نمی آورد تا نظر اطرافیان را به خود جلب کند.

🔹 در 9 ماهگی، هنوز نمی توانید صداهای جزئی از خود در آورد.

🔹در 10 ماهگی، هیچ واکنشی به نام خود نشان نمی دهد.

🔹در 9 یا 10 ماهگی، متوجه نمی شوید که خوشحال یا غمگین است.
💠سن

12 تا 15 ماهه  

🚨علایم هشداردهنده
🔹در 12 ماهگی، واکنش فیزیکی همچون تکان دادن و چرخاندن سر را انجام نمی دهد.

🔹 در 12 ماهگی، حداقل یکی دو حرف بی صدا همچون ب، پ و … را به زبان نمی آورد.

🔹 در 12 ماهگی، هنگامی که نیاز دارد تا والدین مادر و کودکی در مورد چیزی یا کاری به او کمک کنند هیچ کاری انجام نمی کند.

🔹در 15 ماهگی، حداقل 6 حرکت فیزیکی متفاوت همچون دست تکان دادن، اشاره کردن و … را انجام نمی دهد.

🔹 در 15 ماهگی، نمی تواند یک یا دوکلمه کوتاه بیان کند.
💠سن

18 تا 24 ماهه  

🚨علایم هشداردهنده
🔹در 18 ماهگی، نمی تواند دست کم 6 یا 10 کلمه را بیان کند.

🔹در 18 تا 20 ماهگی، نمی تواند به مسایل مورد علاقه خود همچون پرندگان یا هواپیما اشاره کند.

🔹در 20 ماهگی، نمی تواند دست کم 6 حرف بی صدا را بیان کند.

🔹در 21 ماهگی، به فرمان های ساده والدین مادر و کودکی واکنش نشان نمی دهد.

🔹در 21 ماهگی، با عروسک ها یا خودش بازی نمی کند. به طور مثال، به عروسک هایش غذا نمی دهد یا موهای آن را شانه نمی کند.

🔹در 24 ماهگی، نمی تواند دو کلمه را به هم وصل کند.

🔹در 24 ماهگی، هنوز کارایی وسایل ساده خانه همچون مسواک، تلفن، چنگال و … را نمی داند.

🔹 در 24 ماهگی، حرف ها و رفتارهای دیگران را تقلید نمی کند.

🔹در دوسالگی، هنگام نام بردن اعضای بدن آنها را با دست نشان نمی دهد.
💠سن

30 تا 36 ماهه  

🚨علایم هشداردهنده
🔹 در 30 ماهگی، اعضای فامیل متوجه صحبت های او نمی شوند.

🔹در 36 ماهگی، حتی جملات ساده نیز بیان نمی کند، سوال نمی پرسد و دیگران متوجه حرف های او نمی شوند.
💠سن

سه تا 4 ساله  

🚨علایم هشداردهنده
🔹در سه سالگی، نمی تواند عبارت های کوتاه را بیان کند.

🔹در سه سالگی، ساختارهای کوتاه را درک نمی کند.

🔹در سه سالگی، تمایلی به بازی با دیگر کودکان ندارد.

🔹در سه سالگی، برایش دشوار است از والدینش جدا شود.

🔹در 3.5 سالگی، نمی تواند حروف بی صدای آخر کلمات را به درستی بیان کند.

🔹در 4 سالگی، هنوز با لکنت حرف می زند.

🔹در 4 سالگی، هنوز نمی توان به وضوح حرف ها او را متوجه شد.
      🌺🌺🌺🌺🌺

    harimemehr@


موضوعات: خانواده
   سه شنبه 12 تیر 1397نظر دهید »

​🍃🍃🍃🍃🍃✨﷽✨🍃🍃🍃🍃🍃

😡وقتی همسرتون عصبانی شد، هیچ کاری نکنید و هیچی نگید!
👌برید توی آشپزخونه وخوشمزه‌ترین خوراکی که دوست داره براش درست کنید و بزارید جلوش و بعد برید!
👌😊این حرکت معجزه می‌کنه!
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖  

harimemehr@

کلیدواژه ها: عصبانی, معجزه, همسر

موضوعات: خانواده
   یکشنبه 10 تیر 1397نظر دهید »


🔷 رفتار خوب 🔷
امام علی علیه‌السلام:
با زنان خوش گفتار و نیکو سخن باشید!
تا ایشان هم خوش کردار و نیکو رفتار شوند.
📚 بحارالانوار، ج۱۰۳، ص۲۲۳
harimemehr@


موضوعات: حدیث, خانواده
   یکشنبه 10 تیر 1397نظر دهید »

یکی از مهم‌ترین کارهایی که پدر و مادر باید برای فرزندشان از کودکی و به ویژه در نوجوانی انجام بدهند، بالا بردن اعتماد به نفس و عزت نفس نوجوان است. عزت نفس به معنای دوست داشتن خود است. والدین باید کاری کنند تا نوجوانشان خودش را دوست داشته باشد و در نهایت به اعتماد به نفس یعنی جرات ورزی، برسد.

✅ راهکارهای زیر می‌توانند در بالا بردن اعتماد به نفس نوجوانان کمک کننده باشد:
به فرزندتان بگویید همه‌ی افراد تغییرات دوران بلوغ راتجربه می‌کنند تا آن‌ها کمتر از ظاهرشان ناراحت باشند.
 ۱. در زمانی که نوجوانتان قصد صحبت کردن با شما را دارد، حتما با او تماس چشمی برقرار کنید.
 ۲. هیچ گاه از ظاهر نوجوانتان، منفی نگویید. به او آرامش بدهید و بگویید که شما هم در دوران بلوغ چه تغییرات ظاهری را تجربه کرده اید. نشان دادن عکس هایتان در دوران بلوغ می‌تواند برای نوجوانتان خوشایند باشد.
 ۳. محبت کردن را فراموش نکنید. با توجه به جنسیت فرزندتان و همچنین با توجه به نوع محبتی که فرزندتان نیاز دارد، حتما به او محبت کنید.
 ۴. فراهم کردن امنیت نیز بسیار مهم است. هر زوجی ممکن است در زندگیشان با یکدیگر مشکلاتی را داشته باشند. اما مراقب باشید که مشکلات و تعارض هایتان را در حضور فرزندان مطرح نکنید و در مکانی به صورت خصوصی با یکدیگر راجع به تعارضتان صحبت کنید.
 ۵. تشویق کردن اصل دیگری است. حتما نوجوانتان را به دلایل مختلف، و با توجه به موفقیت‌هایی که به دست آورده است، تشویق کنید و به او انگیزه پیشرفت بدهید.
 ۶. به فرزندانتان مسئولیت‌های با توجه به تواناییشان بدهید. این کار می‌تواند اعتماد به نفس آن‌ها را بسیار بالا ببرد.
 ۷. اگر نوجوانتان کار نامناسبی را انجام داد، هیچ گاه نگویید که دوستش ندارید و یا از دستش ناراحت هستید بهتر است به او بگویید که از کار یا رفتاری که انجام داده اید ناراحت شده‌اید.
   🌺🌺🌺🌺🌺

harimemehr@


موضوعات: خانواده
   شنبه 9 تیر 1397نظر دهید »


وقتي از فرزندتان عصبانی هستید، در همان حال حرفهایتان را روی کاغذ بنویسید. داد زدنتان را با بزرگ نوشتن کلمات نشان دهید. با مداد سیاه خشمتان را خط خطی کنید. زمانی که آرام شدید به کاغذ نگاه کنید؛

⛔️ آیا حاضرید چنین تاثیری بر روان فرزندتان بگذارید؟

⛔️ آیا رفتارهای کودکانه آنها ارزش چنین عصبانیتی را دارد ؟…

 🌺🌺🌺🌺🌺🌺

    harimemehr@

کلیدواژه ها: اعصاب, روان, عصبانیت, فرزند

موضوعات: خانواده
   جمعه 8 تیر 1397نظر دهید »

✅ رهبر انقلاب در دیدار مسئولان قوه قضاییه: در سالهای اوایل انقلاب در دانشگاه میرفتم دائماً سخنرانی میکردم. یکی از دانشجوها پرسید جمهوری اسلامی در مسئله‌ی زن چه دفاعی دارد؟ بنده گفتم ما هیچ دفاعی نداریم ما حمله‌ای داریم. ۹۷/۴/۶
❣ khamenei_reyhaneh@

کلیدواژه ها: حمله, دفاع, رهبرانقلاب, زن
   پنجشنبه 7 تیر 1397نظر دهید »

​✳️✳️✳️✳️✳️

وقتی والدین، خواسته یا ناخواسته، بر کودکانی که چیزی را خراب می‌کنند، جیغ می‌زنند، کودکان یاد می‌گیرند

 که «جیغ» بزنند.
وقتی کودکان به این نتیجه می‌رسند که با جیغ‌زدن به «خواست هایشان دست می‌یابند، این کار را ادامه می‌دهند.
وقتی والدین چیزی را به زور از دست کودک می‌گیرند، کودک «زورگیری» را یاد می‌گیرد.
برخی‌ از والدین به کودک بی‌اشتها می‌گویند: «اگر غذا نخوری، آن را به فلانی می‌دهیم!»، این‌گونه، کودک «خسیس بودن» را می‌آموزد.
وقتی والدین، برای آرامش کوتاه‌مدت خودشان، به کودکان وعده‌هایی می‌دهند، کودک «دروغ‌گویی» را می‌آموزد.
وقتی والدین، برای آرامش کودکِ آسیب‌دیده، دیوار یا اسباب بازی را با سیلی می‌زنند و می‌گویند: «اینو زدمش، دیگر گریه نکن»، کودک «انتقام‌گیری» را می‌آموزد.

      🌺🌺🌺🌺🌺🌺

harimemehr@


موضوعات: خانواده
   پنجشنبه 7 تیر 1397نظر دهید »

⇦ وقتي همسرتان كارهای مردانه‌اش را انجام ميدهد، پيش خودتان نگوييد به وظيفه‌اش عمل كرده و نيازی به تشكر نيست.
‌‌⇦ فكر نكنيد مردتان به‌خاطر دست‌های قوی و تواناييهای مردانه‌اش نيازی به شنيدن تشكر ندارد
⇦ در ازای هر قدمی كه برای شما و زندگی مشترك‌تان برميدارد، از او تشكر كنيد. به او بفهمانيد متوجه هستيد كه برای شما چه كارهايی انجام ميدهد. 
جملات ساده‌ای مانند:
‌‌➣ ممنون كه مرا صبح‌ها تا ايستگاه ميرسانی

➣ متشكرم كه با تمام خستگی ات خريدهای خانه را انجام ميدهی
⇦ جملات ساده‌ای كه نشان‌دهندهٔ قدردانی شماست، برای او بسيار انرژی بخش خواهد بود
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
harimemehr@

کلیدواژه ها: تشکر, همسر

موضوعات: خانواده
   چهارشنبه 6 تیر 13971 نظر »

48 ضرب المثل درباره ازدواج

قضاوت با خود شما
👩👦

هنگام ازدواج بیشتر با گوش هایت مشورت کن تا با چشم هایت.

(ضرب المثل آلمانی)

👩👦

مردی که به خاطر”پول” زن می گیرد، به نوکری می رود.

(ضرب المثل فرانسوی)

👩👦

لیاقت داماد، به قدرت بازوی اوست.

(ضرب المثل چینی)

👩👦

زنی سعادتمند است که مطیع ”شوهر” باشد.

(ضرب المثل یونانی)

👩👦

زن عاقل با داماد ”بی پول” خوب می سازد.

(ضرب المثل انگلیسی)

👩👦

زن مطیع فرمانروای قلب شوهر است.

(ضرب المثل انگلیسی)

👩👦

زن و شوهر اگر یکدیگر را بخواهند در کلبه ی خرابه هم زندگی می کنند.

(ضرب المثل آلمانی)

👩👦

داماد زشت و با شخصیت به از داماد خوش صورت و بی لیاقت.

(ضرب المثل لهستانی)

👩👦

دختر عاقل، جوان فقیر را به پیرمرد ثروتمند ترجیح می دهد.

(ضرب المثل ایتالیایی)

👩👦

داماد که نشدی از یک شب شادمانی و عمری بداخلاقی محروم گشته ای.

(ضرب المثل فرانسوی)

👩👦

دو نوع زن وجود دارد؛ با یکی ثروتمند می شوی و با دیگری فقیر.

(ضرب المثل ایتالیایی)o

👩👦

در موقع خرید پارچه حاشیه آن را خوب نگاه کن و در موقع ازدواج درباره مادر عروس تحقیق کن.

(ضرب المثل آذربایجانی)

👩👦

برای یافتن زن می ارزد که یک کفش بیشتر پاره کنی.

(ضرب المثل چینی)

👩👦

تاک را از خاک خوب و دختر را از مادر خوب و اصیل انتخاب کن.

(ضرب المثل چینی)

👩👦

اگر خواستی اختیار شوهرت را در دست بگیری اختیار شکمش را در دست بگیر.

(ضرب المثل اسپانیایی)

👩👦

اگر زنی خواست که تو به خاطر پول همسرش شوی با او ازدواج کن اما پولت را از او دور نگه دار.

(ضرب المثل ترکی)

👩👦

ازدواج مقدس ترین قراردادها محسوب می شود.

(ماری آمپر)

👩👦

ازدواج مثل یک هندوانه است که گاهی خوب می شود و گاهی هم بسیار بد.

(ضرب المثل اسپانیایی)
👩👦

ازدواج، زودش اشتباهی بزرگ و دیرش اشتباه بزرگتری است.

(ضرب المثل فرانسوی)

👩👦

ازدواج مثل اجرای یک نقشه جنگی است که اگر در آن فقط یک اشتباه صورت بگیرد جبرانش غیر ممکن خواهد بود.

(بورنز)

👩👦

ازدواجی که به خاطر پول صورت گیرد، برای پول هم از بین می رود.

(رولاند)

👩👦

اگر کسی در انتخاب همسرش دقت نکند، دو نفر را بدبخت کرده است.

(محمد حجازی)

👩👦

با زنی ازدواج کنید که اگر ”مرد” بود، بهترین دوست شما می شد.

(بردون)

👩👦

با همسر خود مثل یک کتاب رفتار کنید و فصل های خسته کننده او را اصلاً نخوانید.

(سونی اسمارت)

👩👦

برای یک زندگی سعادتمندانه، مرد باید ”کر” باشد و زن ”لال”.

(سروانتس)

👩👦

ازدواج بیشتر از رفتن به جنگ ”شجاعت” می خواهد.

(کریستین)

👩👦

تا یک سال بعد از ازدواج، مرد و زن زشتی های یکدیگر را نمی بینند.

(اسمایلز)

👩👦

پیش از ازدواج چشم هایتان را باز کنید و بعد از ازدواج آنها را روی هم بگذارید.i

(فرانکلین)

👩👦

خانه بدون زن، گورستان است.

(بالزاک)

👩👦

تنها علاج عشق، ازدواج است.

(آرت بوخوالد)

👩👦

ازدواج پیوندی است که از درختی به درخت دیگر بزنند، اگر خوب گرفت هر دو ”زنده” می شوند و اگر ”بد” شد هر دو می میرند.

(سعید نفیسی)

👩👦

ازدواج عبارتست از سه هفته آشنایی، سه ماه عاشقی، سه سال جنگ و سی سال تحمل!

(تن)

👩👦

شوهر ”مغز” خانه است و زن ”قلب” آن.

(سیریوس)

👩👦

عشق، سپیده دم ازدواج است و ازدواج شامگاه عشق.

(بالزاک)

👩👦

قبل از ازدواج درباره تربیت اطفال شش نظریه داشتم، اما حالا شش فرزند دارم و دارای هیچ نظریه ای نیستم.

(لرد لوچستر)

👩👦

مردانی که می کوشند زن ها را درک کنند، فقط موفق می شوند با آنها ازدواج کنند.

(بن بیکر)

👩👦

با ازدواج، مرد روی گذشته اش خط می کشد و زن روی آینده اش.

(سینکالویس)

👩👦

خوشحالی های واقعی بعد از ازدواج به دست می آید.

(پاستور)

👩👦

ازدواج کنید، به هر وسیله ای که می توانید زیرا اگر زن خوبی گیرتان آمد بسیار خوشبخت خواهید شد و اگر گرفتار یک همسر بد شوید فیلسوف بزرگی می شوید.

(سقراط)

👩👦

قبل از رفتن به جنگ یکی دو بار و پیش از رفتن به خواستگاری سه بار برای خودت دعا کن.

(یکی از دانشمندان لهستانی)

👩👦

مطیع مرد باشید تا او شما را بپرستد.

(کارول )

👩👦

هر چه متأهلان بیشتر شوند، جنایت ها کمتر خواهد شد.

(ولتر)

     🌺🌺🌺🌺🌺🌺

harimemehr@

کلیدواژه ها: ازدواج, ضرب المثل

موضوعات: خانواده
   سه شنبه 5 تیر 1397نظر دهید »

​خانم هابخوانند 
❣تکنیک های صحبت با مردها…

کلمه های مثل «تو» و «چرا» آقایون را وارد وضعیت تدافعی میکنه.
مردها طبیعتا دوست دارن رقابت کنند پس وقتی شما این حس را با بعضی از کلمات به همسرتون میدید؛

یعنی اونو به چالش میکشید که باهاتون مبارزه کنه.
بهتره شکایت هاتون را به درخواست تبدیل کنید.

مثلا اول جمله هاتون را با

«دوستت دارم وقتی که ….»

«خیلی خوشحال میشم وقتی که….»

شروع کنید.
وقتی از ادبیات مناسب استفاده میکنید باعث میشه شوهرتون خواه ناخواه به حرفتون گوش کنه. مهارت کلامی خیلی خیلی مهمه.

تو رشد این مهارت کوشا باشید…

harimemehr@


موضوعات: خانواده
   دوشنبه 4 تیر 1397نظر دهید »

🔸«یتیمِ اینترنتی» کودکانی هستند که والدینشان در فضای مجازی غرق شده و فرصت تعامل با آنها را ندارند.
🔸این کودکان به شدت احساس تنهایی می کنند!

🔸جدی بگیریم…
       🌺🌺🌺🌺🌺

    harimemehr@

   یکشنبه 3 تیر 1397نظر دهید »

مردی زیرکه و عاقلانه رفتار میکنه که وقتی میبینه خانومش شروع به غُرغُر کردن کرده، قبل از هر چیزی گارد نگیره و جلوی حس های منفی که در وجودش داره شکل میگیره را بگیره.
✅اولین قدم اینه که مرد با کلام خودش حس های منفی خانوم را کم کنه.

یعنی اینکه با خانومش هم احساسی کنه.

جملاتی ساده مثل

✨منم متاسفم

✨حق با توئه

✨من حرفت را میفهمم

✨عزیزم از من چه کاری بر میاد تا انجام بدم
این جملات از سمت آقا میتونه اوضاع را تغییر بده، چون در کاهش احساسات منفی خانم خیلی موثره.
✅و دومین قدم این که میتونید در طولانی مدت علت های احساسات منفی خانم را متوجه بشید و اونو رفع کنید.

مثلا در مورد اینکه خانوم خونه از کارهای خونه خسته شده بود،اقای خونه میتونه با تقدیر و تشکرهای که از خانم داره و یا بر عهده گرفتن کارهای کوچیک خونه در ایجاد نشدن این حس در همسرش جلوگیری کنه.

harimemehr@ 💕💕💕

کلیدواژه ها: احساسات منفی, غرزدن

موضوعات: خانواده
   شنبه 2 تیر 1397نظر دهید »

✅ زن و مرد به‌عنوان شریک زندگی همدیگر باید شریک گفتن عیب‌های هم به یکدیگر نیز باشند. اما یکی از عواملی که باعث می‌شود عیب‌ها و نقص‌ها معضل زندگی شده و آن را به تلخی بکشاند، اخلاق زشت سرزنش است.
آثار سرزنش👇
🔻ارتکاب همان مورد سرزنش توسط سرزنش کننده

🔻فروزان شدن آتش لجاجت

🔻بی‌باک شدن برای ادامه اشتباه

🔻بی‌اثر شدن سرزنش

🔻شعله‌ور شدن آتش کینه و دشمنی

🔻ایجاد تردید در زندگی مشترک
harimemehr@

کلیدواژه ها: آثار سرزنش, همسرداری

موضوعات: خانواده
   شنبه 2 تیر 1397نظر دهید »


-مدام غرنزنيد

-رازدار باشيد

-مقايسه نكنيد

-احترام به يكديگر

-خانمها نيازبه توجه دارند

-مستقلاتصميم گيري نکنید

💕💕💕

 harimemehr@


موضوعات: خانواده
   جمعه 1 تیر 1397نظر دهید »

وقتی مــردی از زنــش تـعریف میـکنه
زن نباید هیچوقت بگه نه اینجوریم نیست که میگی
یانگه مرسی نظر لطفته یا امثال این جمله ها 
باید بگه خب مشخصه وقتی عشق توام بایدم اینجوری باشم یا بگه عشق توام دیگه یاخانوم شماام دیگه 

وقتی اقامون انقد خوبه خب مشخصه یه فرشته نصیبش شده
ذهن مردها یجوری تنظیم شده که ازاول خودتو هرجور نشون بدی تا اخر هم همونطوری هستی

harimemehr@

کلیدواژه ها: تعریف, زن, عشق, مرد

موضوعات: خانواده
   پنجشنبه 31 خرداد 1397نظر دهید »

👈جوانی به حکیمی گفت: 

وقتی همسرم را انتخاب کردم، در نظرم طوری بود که گویا خداوند مانندش را در دنیا نیافریده است. وقتی نامزد شدیم، بسیاری را دیدم که مثل او بودند. وقتی ازدواج کردیم، خیلی‌ها را از او زیباتر یافتم. چند سالی را که را با هم زندگی کردیم، دریافتم که همه زن‌ها از همسرم بهتراند. 
🌷حکیم گفت:

 آیا دوست داری بدانی از همه این‌ها تلخ‌تر و ناگوارتر چیست؟
جوان گفت: آری.

حکیم گفت: 

اگر با تمام زن‌های دنیا ازدواج کنی، احساس خواهی کرد که سگ ‌هـــــاے ولــــــــگرد محلـــه شــــــما از آن‌ها زیبــــــــاترند.
جوان با تعجب پرسید:

 چرا چنین سخنی می‌گویی؟
🌷حکیم گفت: 

چون مشکل در همسر تو نیست. 

مشکل اینجا است که وقتی انسان قلبــــــــی طمـــــع‌کار و چشــــــمانی هــــــــیز داشــــته باشــــــد و از شـــــرم  خداوند خالی باشد، محــــــــــــال است که چشمانش را به جز خــــــــــــاک گــــــــور چیزی دیگر پر کند….. 

آیا دوست داری دوباره همسرت زیباترین زن دنیا باشد؟ 
جــــــــــــوان گفت: آری.
💫حکیم گفت: مراقب 👀چشمانــــــــــت باش.. 

  

   الهـــــــــی العفـــــــــو🙏
harimemehr@

کلیدواژه ها: عاشق, همسر

موضوعات: خانواده, داستان
   چهارشنبه 30 خرداد 1397نظر دهید »

👈 ۱.تحریک حواس(شنیداری،دیداری،…)کودک؛بطورمثال مرتب صداهای مختلف بشنود.مثلاجغجغه های مختلفی که وجوددارد.

۲.خواب بیشتروارامتر

۳.خواندن کتاب برای کودک ازسه ماهگی

۴.فقدان صدای ناهنجار
     🌺🌺🌺🌺🌺

http://eitaa.com/joinchat/2179137539C711860fc9e

کلیدواژه ها: تحریک, ذهن, کودک

موضوعات: خانواده
   سه شنبه 29 خرداد 13971 نظر »

​🌸🍃🌼🍃🌸🍃🌼🍃

اولین مهارت این هست که بتوانید از تکنیک هدیه دادن استفاده کنید. نیاز نیست که هدیه بزرگ باشد، یا حتما آن را خرید کرده باشید، گاهی یک نوشته چند خطی از ابراز محبت می‌تواند همسرتان را خوشحال و غافلگیر کند. از علاقه به همسرتان بنویسید. با ظرافت و غافلگیری می‌توانید صحنه زندگی را متفاوت کنید، تنوع بخشی باعث نشاط فزاینده در زندگی شماست.

هدیه دادن راهی است که زندگی را تنوع می‌بخشد.

با هدیه همسرتان را غافلگیر و هیجان‌زده

کنید!

http://eitaa.com/joinchat/2179137539C711860fc9e


موضوعات: خانواده
   سه شنبه 29 خرداد 1397نظر دهید »

_کودک در 14 ماه اولِ زندگی باید خواسته هایش بلافاصله انجام شود. 
_تا دو سالگی تا جایِ ممکن زود انجام شود.
 اما بین دو تا پنج سالگی باید صبر را به کودک آموخت.
  کودک هر وقت چیزی خواست باید بگوییم:

 اول دستمو بشورم بعد بهت آب میدم 

اول به بابا زنگ بزنم بعد بهت بستنی بدم
 کودکانی که از دو سالگی صبر کردن را می آموزند یا یاد میگیرند لذت را برای پاداش بیشتر به تعویق بیاندازند در آینده بسیار موفقتراز سایر بچه ها هستند
    🌺🌺🌺🌺🌺🌺

http://eitaa.com/joinchat/2179137539C711860fc9e

کلیدواژه ها: صبر, کودک

موضوعات: خانواده
   دوشنبه 28 خرداد 1397نظر دهید »

​آقایان مطلب زیر را جدی بگیرید 👇
با انجام راهکار های زیر گله ها و بهانه همسر شما کم خواهد شد
✅ سه راه مختلف برای تغذیه روحی همسرتان :

روزی ۳دقیقه به همسر خود

۳ وعده غذای عشق دهید :

۱-  توجه 

۲-  عاطفه 

۳-  سپاسگزاری
👈 وعده اول صبح قبل از این که از تخت خود بیرون بیاید، به او لبخند بزنید.

👈 وعده دوم میان روز با گفتگوی تلفنی با همسرتان می باشد.

👈 وعده سوم قبل از این که بخوابید حتما از او بابت زحماتش تشکر کنید.
✅ در ضمن حتما میان وعده غذایی عشقی را یادتان نرود.

میان وعده عشق به شرح زیر است :
👈 وقتی از کنار او رد می شوید حتما زیبا از او استقبال کنید.

👈 یک تلفن فوری بزنید و بگویید دوستت دارم.

👈 او را تحسین کنید چقدر خوشگل شده ای

👈 با یک نگاه یا لبخند عشق خود را نشان دهید.

👈 یادداشتهای عاشقانه یا پیام عاشقانه به همسرتان بدهید.
✅ جملاتی که باعث احساس عشق در همسرتان میشود :
👈دوستت دارم

👈به تو احتیاج دارم

👈از این که با تو هستم احساس خوشحالی میکنم

👈تو تنها زن زیبای منی

👈هیچ کس برای من مثل تو نمیشود

👈نمی دانم بدون تو چکار میکردم

👈تو جواب دعاهای منی

👈تو خیلی خوبی

👈تو مرا خوشبخت میکنی

👈برای هر کاری که انجام میدهی متشکرم.

         🌺🌺🌺🌺🌺🌺

http://eitaa.com/joinchat/2179137539C711860fc9e


موضوعات: خانواده
   یکشنبه 27 خرداد 1397نظر دهید »

​🌸آگاهی روانشناسی 

                                                                                                                                                                                                                                                                      ✅به جای شکایت درخواستت را بگو

☑️این یکی از مهمترین تکنیک های زوج درمانی است. اگر به یک زن بگویم اگر از شوهرت چیزی در دلت هست؛ بگو: چند ساعت حرف خواهد زد و انواع شکایات و انتقادات را خواهد گفت. اما اگر مجدداً به او بگوییم: شکایت نکن، فقط درخواستت رو بگو، خواهیم دید که فقط چند درخواست روشن و ساده بیشتر نخواهد داشت.
🔹ما از زوجین می خواهیم که در یک محیط مناسب بنشینند و ابتدا یکی از زوجین تمام درخواست های خود را بگویید و سپس بگوید حرفم تمام شد، حالا نظر خودت را درباره درخواست های من بگو.
🔴خیلی تکنیک ساده ای است. اما معجزه می کند. اگر زوجین بجای شکایت، انتقاد، سرزنش و تهدید که فقط باعث دوری از یکدیگر و کاهش عشق و علاقه می شود، فقط درخواست های روشن و کوتاه خود را بدون سرزنش و شکایت و زیر سئوال بردن شخصیت طرف مقاابل ارائه دهند، بهتر خواهد بود.
❇️مثال ارتباط نامناسب که فقط شکایت میکند
⬅️زن در آشپزخانه مشغول شستن ظرف هاست که مرد شروع میکند: خانم؛ گوش کن؛ تو اصلا برای من ارزش قائل نیستی، دائماً به من توهین میکنی، من میفهمم. دائما سر و صدا میکنی و غر میزنی، این یعنی اینکه من رو حساب نمیکنی، خسته شدم از دستت. اگه بچه نداشتم ولت میکردم و خودمو نجات میدادم. اینم شد زندگی، صبح تا شب اعصاب خوردی، بسه دیگه، خستم کردی، خدا منو لعنت کنه با این زن گرفتنم.
✅دقت فرمایید اولاً درخواست مرد روشن نیست، و دوما مدام با سرزنش و شکایت و تهدید، باعث می شود که زن نیز مقابله به مثل کند و شکایت و سرزنش و تهدید متقابل نماید و همچنین باعث کاهش علاقه زن به مرد می شود. یعنی مرد برای این سرو صدا راه انداخت که بگوید در خانه برای من ارزش قائل نیستی، اما نحوه شکایت و تهدید و سرزنش مرد باعث کاهش بیشتر ارزش او در نزد زن گردید.
❇️مثال ارتباط مناسب: ارائه درخواست بجای شکایت و سرزنش 
⬅️مرد در یک زمان و مکان مناسب می گوید: من یک سری خواسته از تو دارم، آنها را مطرح میکنم. وقتی که درخواست هایم تمام شد به تو میگویم حرفم تمام شد، آن وقت تو شروع به صحبت کن و نظرت را بگو: من دوست دارم وقتی به خانه می آیم به استقبالم بیایی و خوشحال ببینمت و وقتی من مطالعه میکنم یا اون سریال رو می بینم باهام شروع به حرف زدن نکنی و من را به حال خودم بگذاری. 
همچنین دوست دارم وقتی که تو از من کاری میخواهی با خواهش بگویی. مثلاً بگویی اگر امکان دارد آشغالها را دم در بگذار. یا خواهش میکنم بیا کمک بده و حالت دستوری و عتاب کردن نباشد. همچنین درخواست دارم که وقتی با من حرف میزنی صدایت را آرام کنی و تند تند و بلند و تهدید آمیز حرف نزنی و انگشت اشاره ات را به نشانه تهدید دائماً تکان ندهی. من در این مواقع  احساس بدی میکنم. حرفم تمام شد، حالا نظرت را بگو.

      🌺🌺🌺🌺🌺🌺

http://eitaa.com/joinchat/2179137539C711860fc9e


موضوعات: خانواده
   یکشنبه 27 خرداد 1397نظر دهید »

🌼به عقاید کودک خود در انتخاب دوست، احترام بگذارید. او را هرگز به دوستی با کودک دیگر وا ندارید. به او القا نکنید که در دوستیابی ناتوان است و به او نقش بیعرضه ندهید. 
🌸 ارتباط خود را با نزدیکان بیشتر کنید تا فرصت بیشتری برای انتخاب دوستان متناسب با روحیاتش به دست آورد. 
🌼همه یا برخی از هم کلاسی هایش را به مناسبتهایی به منزل خود دعوت کنید. 
🌸 او را به شرکت در برنامه های جنبی مدرسه و فعالیت های گروهی چون روزنامهی دیواری، اجرای مراسم، تئاتر و… و حضور در اردوها تشویق کنید. 
🌼ثبت نام کودک در کلاسهای ورزشی، هنری و… میتواند زمینهساز دوستیابی او شود؛ البته به سلامت محیط این گونه کلاسها توجه داشته باشید. 
🌸دعوت از یکی از همسالان نزدیکان برای تعطیلات آخر هفته در منزل شما یامسافرت کوتاه مدت، ممکن است کودک را به او علاقهمند کند و با او دوست شود. 
🌼در صورت ناسازگاری با دوست، حساسیت نشان ندهید. این روحیه کودکان بین 4 تا 8 ساله است که با دوست خود ارتباط یک طرفه برقرار، و به راحتی قهر میکنند. این کودکان، امروز دوستان گرمابه و گلستان، و فردا دشمنان خونی اند. آنان به تأثیر رفتارشان بر دوست چندان اهمیت نمیدهند و دوستی را رابطهای دامنه دار نمیبینند. 
🌸برای ایجاد سازگاری، بکوشید خودتان الگوی خوبی باشید و با دوستانتان بیدلیل قطع رابطه نکنید. خوردنی بیشتری را در اختیار فرزندتان بگذارید تا با دوست خود به صورت مشترک استفاده کند. 
🌼با بیانی نرم و در موقعیتهای عاطفی برخورد خوب با دوست را به او بیاموزید، و ارزش دوست خوب را برایش تبیین کنید تا بداند که انسان بدون دوست، غریب است.

       🌺🌺🌺🌺🌺🌺

http://eitaa.com/joinchat/2179137539C711860fc9e

کلیدواژه ها: انتخاب دوست, کودک

موضوعات: خانواده
   شنبه 26 خرداد 1397نظر دهید »

1) شناخت شخصیت نوجوان

مشکل اغلب والدین آشنا نبودن با ویژگی‌های دوران نوجوانی است. 

به همین دلیل رفتارهای ناخوشایند نوجوان را غیرطبیعی می‌پنداریم و همین امر سبب بروز عکس‌العمل‌های نادرست در ما شده و به تیرگی روابط با نوجوان می‌انجامد.

2) استفاده از روش تغافل

یکی از موثرترین روش‌های تربیتی در این دوره، روش تغافل یا نادیده گرفتن است. 

یعنی باید مسایل و مشکلات نوجوان را بزرگ نشان ندهیم یا ا ورا به لحاظ رفتارهایش دایم بازخواست نکنیم.

3) راهنمایی به جای دستور دادن

در برخورد با مسایل نوجوان از خودش کمک بگیرید و به او نشان دهید که نخستین مسئول حل مشکل او، خودش است و برای حل آن باید اقدام کند.

 والدین تنها وظیفه راهنمایی دارند و باید او را از عواقب کارش باخبر کنند.
     🌺🌺🌺🌺🌺🌺

http://eitaa.com/joinchat/2179137539C711860fc9e


موضوعات: خانواده
   جمعه 25 خرداد 1397نظر دهید »

“مــراقب ظاهـر خـود باشید….”
✅آنچه مردان می‌بینند، برایشان بسیار مهم است و در آنها کشش یا دافعه ایجاد می‌کند👌❤️
👈 در حالی‌که خانم‌ها با مغز خود عشق می‌ورزند مردان از طریق آنچه می‌بینند مجذوب می‌شوند😉😍
✅پس، بسیار مهم است که خود را برای همسر خود سرحال و جذاب نگه دارید😌🌹
👌بعد از ازدواج شما یک مسئولیت مهم دارید که نباید با خودخواهی از زیر آن شانه خالی کنید😉
👈 باید خود را آراسته کنید، باید از نظر بدنی متناسب باشید از پوست و موی خود مراقبت کنید و از نظر روحی فردی پر انرژی باشید😇
✅ همه‌ی این کارها نه تنها به دوام زندگی زناشویی شما کمک می‌کند بلکه سبب اعتماد به نفس بالای شما می‌شود
http://eitaa.com/joinchat/2179137539C711860fc9e


موضوعات: خانواده
   چهارشنبه 23 خرداد 1397نظر دهید »

​خانوما، آقایون 
❌پا توی کفش خانواده ها نکنید❌
🔵اولین قانونی که شما و همسرتان در تلخ‌ترین لحظات زندگی مشترک‌تان باید به آن پایبند باشید، قانون منع توهین است. نه شما و نه شریک زندگی‌تان، حتی در بدترین لحظات و در اوج عصبانیت هم حق ندارید به خانواده هم توهین کنید و از بدگویی به خانواده هم به عنوان راهی برای کنترل شریک زندگی یا انتقام گرفتن از او استفاده کنید. 
🔴اگر همسرتان با شما بد حرف زده، چرا باید همه حرف‌های ناخوشایندی که مادرش قبلا به شما زده بود را به رخش بکشید و در آخر هم بگویید «تو هم بچه همان مادری!»، مگر در همه روزهایی که شریک زندگی‌تان خوشایند‌ترین جملات را در مقابل‌تان به زبان می‌آورد به او یادآوری می‌کنید که خوب حرف زدن و مهربانی کردن را از چه کسی یاد گرفته است؟ پس به‌خاطر عصبانیت، حرفی را نزنید که حرمت ها را از بین ببرد و شکافی را میان شما ایجاد کند که بعدا از پس ترمیم کردنش برنیایید

http://eitaa.com/joinchat/2179137539C711860fc9e

کلیدواژه ها: خانواده, همسر

موضوعات: خانواده
   چهارشنبه 23 خرداد 1397نظر دهید »

​👌💕شیوه صحیح انتقاد از همسر :
💕زمان انتقاد :

زمانی انتقاد کنیم که همسر ، آمادگی روحی و ذهنی لازم برای شنیدن انتقاد را داشته باشد.
💕مکان انتقاد :

هیچگاه در جمع ، انتقاد ، نکنیم
💕زبان انتقاد:

با رویی گشاده و گفتاری دوستانه و لحنی مهربانانه ، انتقاد کنیم
👌شکل انتقاد :

تا حد ممکن انتقادها را به صورت غیرمستقیم بگوییم.
👌میزان انتقاد:

انتقادات زیاد موجب می شود که همسر مان احساس کند ما فردی عیب جوییم و فقط به دنبال نقص های او می گردیم.
👌گفتن خوبی ها در کنار انتقاد :

باید ، پیش و پس هر عیبی ، خوبی های همسرمان را هم به او یادآوری کنیم.
👌قالب انتقاد:

گاهی می توان در قالب یک نامه یا پیامک ، انتقاد کنیم.
👌نیت انتقاد:

انتقاد ، تنها و تنها باید برای اصلاح عیب همسر ، بیان شود.
👌حفظ حریم خصوصی در انتقاد :

نباید انتقاد از یک فرد را به کسی دیگر به جز خود او گفت.
👌عیب جویی،ممنوع :

انتقاد به معنای ذرّه بین به دست گرفتن و به دنبال عیبهای همسر گشتن ، نیست.
زمینه سازی برای شنیدن و پذیرش انتقاد :

الف : یکی از موضوعات جلسات گفتگو با همسرمان را ، انتقاد ، قرار دهیم.

ب : پیش از انتقاد از همسر ، از خودمان انتقاد کنیم.

ج : سعی کنیم خود به آنچه که از همسر مان می خواهیم ، عمل کنیم.

د : سخنان مقدماتی برای ورود به انتقاد ، خیلی مهم است.

http://eitaa.com/joinchat

کلیدواژه ها: انتقاد, همسر

موضوعات: خانواده
   سه شنبه 22 خرداد 1397نظر دهید »

✨امـام علی(علیه السلام)می فرماید:
در هر حال با همسر خود مدارا و ملاطفت

و خوش رفتاری کن ؛ تا زندگے ات

بر تو گوارا باشـد.
📚وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۱۱۰
harimemehr@


موضوعات: حدیث, خانواده
   سه شنبه 22 خرداد 1397نظر دهید »

🍃 لطفاً برای سه ماه با شوهر خود رفتارهای زیر را انجام دهید واگر نتیجه مثبت و سازنده بود، این مطلب را با دیگران نیز به اشتراک بگذارید تا تجربه شما را عمل کنند تا انشاالله شاهد زندگانی بهتره خود و دیگران باشیم!
👈 شوهرخود را هرآنگونه که هست، بپذیرید.
👈 از او به هیچ عنوان ایراد نگیرید. حتی زمانی که کارش ایراد دارد!
👈 با جملات و کلماتی محبت‌آمیز او را تشویق و تحسین کنید.
👈 همواره او را تأیید کنید؛ به گونه‌ای که تصور کند بهترین شوهر دنیاست!!!
👈 قبل از آمدن از سر کار آماده استقبال از او باشید و با روی باز و خندان به اسقبالش بروید و با جملات عاطفی ورود اورا به خانه، خوش آمد بگویید…
👈 موقع سر کار رفتن با کلماتی مثبت و عاطفی و در صورت امکان با آغوشی گرم او را بدرقه نمایید.
👈 پیش دیگران از او تعریف کنید و شایستگی‌های او را به رخ دیگران بکشید.
👈 در کارهای اداری و یا بازار او را تشویق کنید و در مشکلات او را روحیه بدهید.
👈 تصمیم‌گیری نهایی را به او واگذار کنید و اگر نظری دارید به صورت پیشنهاد مطرح نمایید ولی بگذارید او تصمیم بگیرد.
harimemehr@

کلیدواژه ها: جذب شوهر

موضوعات: خانواده
   دوشنبه 21 خرداد 1397نظر دهید »

🍁 از به کار بردن کلمات قضاوت آمیز و اصطلاحات دوپهلو خودداری کنید. این کلمات احساس ارزشمندی فرد را مورد حمله قرار داده و به آن لطمه می‌زنند؛ بنابراین در رابطه‌ بین زن و شوهرهای صمیمی جایی ندارند.
🍁 از برچسب زدن‌های کلی بپرهیزید. کلماتی مانند “کودن، دیوانه، خودخواه، تنبل، بی‌مصرف،شیطان و .
🍁 از پیام‌های «تو» سرزنشگر و اتهام‌آمیز، پرهیز کنید. «تو هیچ‌وقت به‌موقع به خانه نمی‌آیی … 
🍁 از پرداختن به گذشته‌های خیلی دور پرهیز کنید. ارتباط سالم بر موضوع کنونی متمرکز است، ولی ارتباط ناسالم بیشتر به مسائل گذشته می‌پردازد.
🍁 از مقایسه‌های منفی خودداری کنید. 
🍁 از تهدید کردن بپرهیزید. 
🍁 به‌جای حمله کردن با احساساتتان، آن‌ها را توصیف کنید. 
🍁 زبان بدن باز و پذیرنده داشته باشید.

🌺🌺🌺🌺
harimemehr@

کلیدواژه ها: روابط زناشویی, مهارت

موضوعات: خانواده
   یکشنبه 20 خرداد 1397نظر دهید »

1.  بگو مگو کردن و سر و کله زدن با کودک.

2.  بکار بردن واژه هایی مثل فوری ، همین الان و..

3.  قولی که به کودک می دهید را اجرا نکنید.

4.  مجازاتی بگذارید که قادر به اجرای آن نیستید.

5.  مجازاتی را که گفته اید اعمال نکنید.

6.  توقع زیادی از کودک .

7.  بی احترامی به کودک .

8.  رفتار خشن .
harimemehr@


موضوعات: خانواده
   جمعه 18 خرداد 1397نظر دهید »

​پیامبر اکرم (ص):
بهترین زنان شما، زنی است که برای شوهرش آرایش و خودنمایی کند، اما خود را از نامحرمان بپوشاند.
harimemehr@


موضوعات: حدیث, خانواده, حجاب
   پنجشنبه 17 خرداد 1397نظر دهید »

❣ با الگوگرفتن از امام علی (ع) روحیه‌ی دستگیری از فقرا و نیازمندان را در فرزندان خود پرورش دهید
🏴 این روزها که ایام شهادت مولای متقیان امام علی (ع) است، خیلی از والدین از تک تک ویژگی‌های اخلاقی آن حضرت برای تربیت بچه‌ها کمک می‌گیرند چرا که نسل شیعه باید شبیه امام خود باشد. یکی از بارزترین ویژگی‌های حضرت علی ع کمک به نیازمندان و فقرا بود. اما چگونه می‌توانید دغدغه‌‌ی دستگیری از نیازمندان را در کودکان و نوجوانان خود پرورش دهید؟
👨👩👧👦 بزرگترها الگوی عملی برای بچه‌ها هستند. اگر شما فرزندی دارید یا کودک خردسالی در اطرافتان هست، بدانید آنچه که خودتان در زندگی انجام می‌دهید و به آن عمل می‌کنید، فرزندان هم به آن پایبند می‌شود. پس سعی کنید در درجه اول، خودتان دست به خیر باشید.
🌸 یک کار خیر با هدف و هیجان‌انگیز برای فرزندتان تعریف کنید و از او بخواهید خودش را برای مشارکت در آن کار آماده کند. مثلا می‌توانید بگوئید “عیدفطر می‌خواهیم به مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست برویم و برایشان کتاب ببریم، تا آن روز میتوانی از بین کتاب‌هایت آنهایی را که برای هدیه دادن مناسب هستند انتخاب کنی و یا قسمتی از پول توجیبی‌ات را برای خرید کتاب کنار بگذاری”
💡 در انتخاب کاری که می‌خواهید انجام دهید، از فرزندانتان هم‌فکری بگیرید. بگذارید فکر کند و هرآنچه از نظرش کار خیر تعریف می‌شود را بگوید و بعد با مشارکت هم، یکی را انتخاب کنید. می‌توانید برای روشن شدن ذهنش، چند نمونه از کارهای خیر را برایش مثال بزنید. مثل کمک به همسایگان سالمند، درس دادن به بچه‌هایی که در درس‌ها ضعیف هستند و توان مالی خوبی ندارند، کمک به برگزاری افطاری‌های ساده در محله و مسجد و کمک مالی به انسان‌های نیازمند.
👭 اکثر نوجوانان به فعالیت‌های گروهی علاقه خاصی دارند. اگر بتوانید با مشارکت دوستان فرزندتان، گروه‌هایی برای کمک به فقرا تشکیل دهید و برای هرکدام هدفی تعین کنید، برگ برنده را برده‌اید. مثلا بگوئید می‌خواهیم شب قدر برای خانواده‌های نیازمند افطاری تهیه کنیم. گروهی را مسئول جمع‌آوری پول و کمک‌های مردمی کنید. گروهی نقش تهیه کننده مواد اولیه را بر عهده بگیرند. و به گروهی دیگر مسئولیت پخش و توزیع‌ مواد غذایی را بدهید. 
💰 نوجوانان را ترغیب کنید که از پول‌های خودشان برای مشارکت در کار خیر استفاده کنند. این عمل اگر تداوم داشته باشد، باعث می‌شود کنار گذاشتن بخشی از پول برای رفع نیازِ نیازمندان در وجود فرزندان‌تان که جوانان آینده هستند، درونی شود و با آن انس بگیرند.
📚 خواندن کتاب‌ها و داستان‌هایی با موضوع نیکوکاری و احسان از زندگی و سیره‌ی ائمه بزرگوارمان، یکی دیگر از روش‌هایی است که می‌تواند در تشویق فرزند شما به انجام کارهای خیر موثر باشد. با پرس و جو از دوستان اهل مطالعه یا با جستجو در اینترنت، می‌توانید با این دست کتاب‌ها آشنا شوید و تهیه کنید.
🌙 Khamenei_Reyhaneh@


موضوعات: مناسبتها, خانواده
   چهارشنبه 16 خرداد 1397نظر دهید »

🏴🏴🏴 حضرت امیرالمومنین حضرت علی علیه‌السلام: از پروردگار خود نه فرزندانی زیبارو خواستم و نه فرزندانی خوش قد و قامت، بلکه…

🌙 khamenei_reyhaneh@


موضوعات: حدیث, خانواده
   چهارشنبه 16 خرداد 1397نظر دهید »

1- جملات عاشقانه بنویس و بذار تو جیب پیرهن یا شلوارش که تو محل کارش ببینه 
2-اگه بدش نمیاد  کادو بگیر با پیک موتوری بفرست محل کار 
3- روی یه برگه نقاشی بکش و توش بنویس دوستت دارم 
4- قبل از اینکه بره حموم توی یه برگه بنویس: دوستت دارم یا عاشقتم یا…….. بعد بزن رو آینه حموم یا بذار تو جعبه ریش  تراشش 
5- گل بذار لای حوله حمومش یا پیرهنش بعد بگو بره ورداره 
6- از عکسای  دوره نامزدی تا عقد و عروسی و ماه عسل و زندگی مشترک یه کلیپ بساز و یه سرود عاشقانه بزار روش. روز 

سالگرد ازدواج بهش هدیه بده.
7- همیشه به همسرت بگو حموم که میره لباساشو نبره. این که صدا بزنه  براش ببری و یه دونه یه دونه بدی دستش کار 

لذت بخشیه. همین کارای کوچیک آدما رو به هم نزدیک میکنه. گاهی هم اذیتش کن و بدون اینکه یه لباسی رو بهش  بدی البته یه لباس خاص!!! فرار کن

harimemehr@


موضوعات: خانواده
   سه شنبه 15 خرداد 1397نظر دهید »

🌷 امام خمینی رحمةالله‌علیه: خواهران من، فرزندانی تحویل جامعه بدهید که برای اسلام مفید باشند.
🌙 Khamenei_Reyhaneh@

   دوشنبه 14 خرداد 1397نظر دهید »

​اميرمؤمنان امام علی عليه السلام فرمودند:
🍂 بهترين زنان شما پنج دسته اند.

 

گفتند:آن پنج دسته كدامند؟
حضرت فرمودند:
🍃 زنان ساده و بى آلايش،
🍃 زنان دل رحم و خوش خو،
🍃 زنان همدل و همراه،
🍃 زنى كه چون شوهرش به خشم آيد تا او را خشنود نسازد، خواب به چشمش نيايد،
🍃 و زنى كه در نبود شوهرش از او دفاع كند.
✅ چنين زنى كارگزارى از كارگزاران خداوند است و كارگزار خدا هرگز خيانت نمى ورزد.
📚کافی

🔰🔰🔰🔰

harimemehr@


موضوعات: حدیث, خانواده
   دوشنبه 14 خرداد 1397نظر دهید »

​یکی از شاخه های رشدی کودکان پرورش اعتماد به نفس است
یکی از بهترین راههای پرورش اعتماد به نفس این است که گوش شنوای فرزندانمان باشیم، بگذاریم با امنیت خاطر در مقابل ما کوشش و خطا کنند برای موفقیتها تشویق شوند و اصلاح خطاها را آموزش ببینند. مطمئنا هر کودکی که این آرامش را در کانون گرم خانواده دارد در جامعه هم بسیار موفق تر است.

harimemehr@

کلیدواژه ها: اعتماد به نفس, کودک

موضوعات: خانواده
   دوشنبه 14 خرداد 1397نظر دهید »


یکی از راه های دروغگو بار آوردن فرزند، برخورد خشن و ترساندن اوست؛ با برخورد صحیح و مهربانانه در برابر اشتباهات فرزند خود، او را راستگو، با گذشت و مسئولیت پذیر در مقابل اشتباهاتش کنید.
harimemehr@

کلیدواژه ها: دروغگو, فرزند

موضوعات: خانواده
   یکشنبه 13 خرداد 1397نظر دهید »

📍در پاسخ به این سوال باید گفت دو مرحله باید قبل از اقدام به خرید طی شود. ابتدا از خودتان درباره آمادگی فرزندتان برای در اختیار داشتن این امکان سوال کنید و دوم تعیین شروط استفاده از آن برای فرزندتان. پس قبل از اجرای تصمیمتان این دو مرحله را سپری کنید.
🔸سوالاتی که باید برای آنها پاسخ مناسب داشته باشید:
- آیا فرزند شما احساس مسوولیت پذیری دارد؟ آیا فرزند شما در زندگی روزمره نیاز به دسترسی سریع به دوستانش از طریق شبکه های اجتماعی دارد یا خیر؟ آیا فکر می کنید که فرزندتان استفاده مسوولیت پذیرانه ای از موبایل خواهد داشت مثل استفاده نکردن از موبایل در حین درس یا حتی در مدرسه یا اینکه موجب مزاحمت با موبایل و تبلت  برای دیگران نخواهد داشت؟ آیا اگر برای فرزندتان محدودیت برای صحبت با موبایل و تبلت با دوستانشان بگذارید به آن عمل می کند؟

حال از خودتان بپرسید با این شرایط آیا فرزندم در سن مناسبی برای استفده از موبایل است؟ آیا نسبت به آسیب های استفاده از موبایل و تبلت اطلاعات کافی دارد؟ آیا آگاهی های لازم را به او داده ام؟ اگر جواب نه است  پس هنوز برای خرید موبایل و تبلت اقدام نکنید چون بعد از خرید موبایل و تبلت برای کودک دیگر به سختی می توان این جعبه کوچک جادویی را از او پس گرفت. 
harimemehr@

   شنبه 12 خرداد 1397نظر دهید »

تغییر نیمكره مغز مرد 20 دقیقه زمان می‌خواهد:

☺️خانم‌ها می‌توانند همزمان از هر دو نیمكره استفاده كنند اما این برای شاغلی مردان ممكن نیست. 

👈آنها یا از نیمكره راست یا از نیمكره چپ‌شان استفاده می‌كنند و همین موضوع سبب اختلاف می‌شود.
 مردها برای اینكه از یك نیمكره به بعدی بروند بین 20 تا 25 دقیقه زمان نیاز دارند. 
🔵 فرض كنید مردی بعد از یك روز شلوغ كاری به خانه می‌رسد. 

ترافیك سرسام‌آور…دود و خستگی و. . . 

🔵وقتی وارد خانه می‌شود نیمه راست مغزش كاملا تعطیل است؛
 یعنی آقایان با احساس‌شان وارد خانه نمی‌شوند، با منطق‌شان وارد می‌شوند. 
در این شرایط نمی‌توانند به پیام‌های احساسی پاسخ دهند. 20 تا 25 دقیقه وقت لازم دارند تا به آرامی نیمه راست مغزشان فعال شود.
harimemehr@


موضوعات: خانواده
   جمعه 11 خرداد 1397نظر دهید »

​⏰چند توصیه در مورد وضع قوانین رسانه ای برای استفاده رسانه ها در تابستان:
1⃣ مراقب باشید قوانینی که وضع کردید به آن پایبند باشید.

قطعا این کار سختی خواهد بود اما وظیفه والدین همین است و صلاح فرزندان در صلابت در اجرای قوانین.
2⃣ انعطلاف پذیر باشید 

بنا به شرایط و رشد بچه ها قوانین رو بروز کنید 
 

3⃣ قوانین رو متناسب با سن بچه ها تعیین کنید و دقت کنید قوانین برای هر سن و شرایطی متفاوت خواهد بود 

برای همین ما قانون ثابتی رو به شما توصیه نمیکنیم. دقت کتید قوانین بزرگسالان با کودکان متفاوت است اما در حین استفاده مشترک به قوانین کودکان عمل کنیپ 
4⃣  مکان هایی رو مشخص کنید که در اون استفاده از ابزارهای دیجیتالی خوشایند نیست مثل سفره غذا و یا رختخواب و یا دورهمی های فامیلی و … 

تا بچه ها متوجه شوند هر جایی نباید از رسانه ها استفاده کرد .
5⃣ زمان ها آزاد رسانه ای 

برخی مواقع مثل دورهمی های دوستان یا بعد از انجام تکالیف محدودیت ها رو بردارید تا بچه ها درک کنند تفاوت بین سال تحصیلی و تابستان رو 
6⃣ تلاش کنید بچه ها از پلتفرم های متفاوت استفاده کند 

از وسواس به یک بازی خاص جلوگیری کنید و کمک کنید بچه ها از تمام رسانه ها متعادل استفاده کنند تلویزیون ، رایانه،تبلت،کنسول بازی و …
7⃣  از رسانه و بازی ای که کودک شما دوست دارد مطلع شوید و پیش از بازی او بازی کنید و پیش از نمایش برای او خود شما مشاهده کنید تا بتوانید قدرت نظارت محتوایی خودتون را بالا ببرید و فاصله دیجیتالی با کودک تون نداشته باشید
8⃣ با کودکتان در مورد نگرانی هایتان در مورد اثرات منفی زیاده روی استفاده از رسانه ها و اتلاف زمان با ارزش و همچنین دیگر خطرات رسانه ها از جمله خشونت و محتوای غیر اخلاقی و حواس پرتی صحبت کنید 
9⃣ دقت داشته باشید در صورتی که از رسانه مشروط و محدود استفاده شود نه تنها. دیگه ضرری ندارند بلکه فواید بسیاری میتونن برای ارتقای مهارت های کودک شما داشته باشند پس تلاشتون رو برای این مهم دوچندان کنید 
صدیق میرزایی

پژوهشگر و مدرس رسانه های نوین
brouz_bashid@

   جمعه 11 خرداد 1397نظر دهید »

🌸 نظر رهبرانقلاب درباره‌ی تناسب بین فعالیت‌های خانوادگی و اجتماعی زنان
❇️ رهبرانقلاب: در صدر اسلام، زن در میدان جنگ، علاوه بر بستن زخم مجروحان حتی گاهی با نقاب شمشیر هم میزد!

🏡 درعین‌حال در داخل خانه، فرزندان خود را هم در آغوش میگرفت، تربیت اسلامی هم میکرد، حجاب خود را هم حفظ میکرد؛ چون اینها منافاتی با هم ندارد.

📊 بعضی می گویند چون فعالیت اجتماعی اجازه نمی دهد به خانه و شوهر و فرزند برسیم، پس فعالیت اجتماعی نباید بکنیم.

🏚 بعضی می گویند چون خانه و شوهر و فرزند، اجازه نمیدهد فعالیت اجتماعی بکنیم، پس شوهر و فرزند را باید رها کنیم.

💢 هر دو غلط است. نه این را به خاطر آن، نه آن را به خاطر این، نباید از دست داد. ۷۵/۱۲/۲۰ 

❣ khamenei_reyhaneh@

   جمعه 4 خرداد 1397نظر دهید »

🎊 اگر در خانه‌تان بچه‌های خردسال دارید و دل‌تان می‌خواهد آن‌ها را با مفهوم شادی نیمه‌شعبان آشنا کنید بهترین کار این است که از خانه‌خودتان شروع کنید. هم‌زمانی نیمه شعبان با حال و هوای بهشتی اردیبهشت، فرصت خوبی برای برگزاری یک جشن خانگی عالی است. مادرها خوب می‌دانند این روزها چه غنیمت خوبی برای تربیت بچه‌ها در همه ابعاد مختلف زندگی است. به این پیشنهادها فکر کنید: 
🎭 از فیلم، کتاب و نقاشی غافل نشوید

شما میتوانید کتاب‌های کودک که در راستای مهدویت نوشته شده است را تهیه کنید و آن‌ها برای بچه‌ها بخوانید. به زبان ساده داستان حضرت مهدی عج را برای بچه‌ها تعریف کنید و از آنها بخواهید نقاشی این داستان را بکشند.

🤹‍♂️ همچنین عید نیمه شعبان بهترین فرصت برای دیدن بعضی انیمیشن‌ها و فیلم‌ها مانند شاهزاده روم است. با بچه‌ها به تماشای این فیلمها بنشینید. شما میتوانید به کودکتان اجازه دهید به بهانه این جشن چند نفر از دوستان یا کودکان فامیل را به تماشای انیمیشن‌ جدید فیلشاه دعوت و آنها را مهمان کند. 
🌸 یار و دوست امام باشیم

در کنار داستان‌هایی که از غیبت امام زمان از کودکی تا به حال تعریف میکنید،‌ موضوع ظهور و منجی را نیز برای بچه‌ها توضیح دهید. سپس از یاران امام صحبت کنید و به زبان بچگانه ویژگی‌ها و خصوصیات یاران امام زمان را برای کودکان بگویید و در نهایت از آنان بپرسید کدامیک از این ویژگی‌ها در شما وجود دارد و شما با تلاش به کدامیک از این ویژگیها دست خواهید یافت؟

البته حواستان باشد که همه اینها باید به زبان بچگانه و همراه با بازی و شادی بیان شود. 
👶 منتظر کوچولو تربیت کنید

برای کودکان مفهوم انتظار را توضیح دهید و به زبان ساده برایشان بگویید که انتظار به معنی یک جا نشستن و صبر کردن نیست. به کودکان بگویید شما همین که ویژگی‌های یک یار واقعی را در خود داشته باشید، میتوانید به سهم خودتان منتظر امام باشید و همه ما موظف‌ایم به سهم خودمان منتظر امام زمان‌مان باشیم. سعی کنید یک رابطه عاطفی بین فرزندانتان با امام زمان ایجاد کنید. 
🏙 از داخل خانه شروع نکنید

اجازه بدهید بچه‌ها تزیینات جشن را از ورودی و فضای آپارتمان شروع کنند. آماده شدن برای جشن نیمه شعبان بهانه‌ی خوبی است که با همسایه‌ها بیشتر آشنا شوید. تعدادی حدیث به همراه تبریک روز عید را روی کاغذهای رنگی بنویسید و با یک چسب نواری کوچک آن‌ها را تحویل فرزندان‌تان دهید تا در قسمت‌های مختلف آپارتمان نصب کنند. می‌توانید راهنمایی‌شان کنید که از آسانسور و راه‌پله‌ها شروع کنند تا مطمئن باشند همه همسایه‌ها این تبریک‌ها را خواهند دید. 
🎊 از کوچه‌ها غافل نشوید

آذین بندی کوچه‌‌تان را فراموش نکنید. ساده ترین کاری که به کمک بچه‌ها می‌توانید انجام دهید نصب ریسه‌های پارچه‌ای است. پرچم‌های بزرگ رنگی را هم در لیست الویت‌‌های تزیین بنویسید. کارها را آماده کنید و به کودکان بسپارید اما در حین آماده‌سازی مراقب آن‌ها باشید. اگر ریسه‌ و پرچم در اختیار ندارید از برچسب‌ها کمک بگیرید. نوشته‌ها و تزیینات مد نظرتان را روی کاغذ بنویسید یا چاپ کنید و بعد با استفاده از چسب شیشه‌ای یا چسب های مایع پاک شونده روی دیوار ها نصب کنید و همه اهل کوچه را در دیدن این زیبایی و لذت بردن از شادی‌ها سهیم کنید.
🎈 بخش ویژه کودکان را راه اندازی کنید

در این جشن‌ها یک قسمت ویژه کودکان در نظر بگیرید. یعنی یک جشن اختصاصی برای خودشان. کلاه‌های رنگی مقوایی بسازید و با برچسب‌های مورد علاقه بچه ها تزیین‌شان کنید. خوراکی ساده و دوست‌ داشتنی‌شان را تهیه نمایید و آن‌ها را در پاکت‌های پلاستیکی ساده ای قرار دهید. سعی کنید در میان همین کارها به زبان ساده و از زاویه دید فرزندان‌تان تولد و زنده بودن امام مهدی (عج) را توضیح دهید.
🎦 واحد سمعی بصری را داشته باشید

مولودی‌های مناسب این ایام به راحتی در اینترنت پیدا می‌شوند. تعدادی از آن‌ها را ذخیره کنید و در کوچه به هنگام دادن نذری‌ها‌ یا در جشن خانگی‌تان آن‌ها را پخش کنید. به شرطی که آزاری برای همسایه ها ایجاد نشود. به همین راحتی می‌توانید شور و هیجان یک جشن خوب را در میان اعضای خانواده  و همسایه‌ها راه بیندازید. 
 Khamenei_Reyhaneh@


موضوعات: مناسبتها, خانواده
   سه شنبه 11 اردیبهشت 1397نظر دهید »


​پیامبر مهربانی (ص) فرمودند : 

ای علی! خدمتکار همسر نمی شود مگر شخص صدیق و درستکار و یا شهید و یا مردی که خداوند متعال خیر دنیا و آخرت را برایش خواسته باشد.

(بحار ج ۱۳ ص ۱۳۳)

mavaddat@


موضوعات: حدیث, خانواده
   سه شنبه 7 فروردین 1397نظر دهید »

 🌳درخت دوستی بنشان

⁉️ چگونه كدورت بین اقوام را از بین ببریم؟

حتما شما هم مثل همه افراد از اینكه در ایام نوروز می‌توانید اقوام و دوستان دور و نزدیكی را ببینید كه شاید مدت‌ها از دیدار آن‌ها محروم بوده‌اید، خوشحال باشید اما در این میان گاهی پای کدورتهای کهنه یا سطحی ای در میان است که ممکن است بخشی از فامیل را از هم دور کند و به عبارتی دیگر مانع صله ی رحم باشد. در چنین موقعیتی اگر متوجه شدیم كه دو نفر از بستگان یا دوستانمان از هم فاصله گرفته اند، چه کاری از دست ما بر می آید: 
🤔 آیا خودمان را درگیر این موضوع کنیم؟

بله!حتما! از امام صادق (ع) روایت شده است که فرمود: « صدقه ‏ای که خدا آن را دوست دارد اصلاح امور مردم است هرگاه که به تباهی گرایید یعنی نزدیک کردن ایشان به یکدیگر است هرگاه از هم دوری گزیدند». پس برای صلح دادن دو مومن، اگر در توانتان هست، بشتابید و شک نکنید.
😊 اعتماد به نفستان را برای اثرگذاری حفظ کنید!

در جریان اقدام برای آشتی دادن دو نفر، یادتان باشد که پافشاری آنها بر عدم بخشش، ناشی از کدورتی که ایجاد شده طبیعی‌ست.  زود سست نشوید، کدورتشان را انکار نکنید و راههای مختلف را برای آشتی دادن آن‌ها بیابید.
👌 نفر سومِ موثر را پیدا کنید!

جستجو کنید که هر دو نفر از چه کسی بیشترین اثرپذیری و حرف شنوی را دارند؛ داشتن رابطه ی عاطفی و اعتماد، سطح اثر شخص سوم را بیشتر میکند. شاید آن شخص خود شما باشید و یا ممکن است بین ریش سفیدترها مثل عمو، خاله، پدربزرگ، و یا دوستان هم سن و سال شخص مناسبی را پیدا کنید.
💡 منطقی برای حل مساله پیدا کنید!

با هر یک از دو طرف جداگانه صحبت کنید، با ناراحتی‌شان همدلی کنید و ریشه مساله را خوب درک کنید. راهی را برای توافق بیابید و پیشنهادهایی را به هر طرف بدهید. وجوه مثبت موضوع را یادآوری و بر بخشش و بزرگواری و رضایت خداوند تاکید کنید. در فرصت مقتضی، هر دو نفر را که از قبل خوب آماده کرده اید با هم در مکان مناسبی دعوت کنید و قبل از صلح نهایی، اجازه بدهید که مکالمات به خوبی صورت بگیرد و تسهیل گر بحث و جهت دهنده‌ی به آن باشید.
✅ بر وجوه مثبت تاکید کنید!

بازگو کردن تعریف های مثبتی که هر یک از طرفین از دیگری کرده اند و تکرار مداوم آن برای اصلاح روابط و نرم شدن دلها موثر است.
 Khamenei_Reyhaneh@

کلیدواژه ها: آشتی دادن, اقوام, کدورت

موضوعات: خانواده
   سه شنبه 7 فروردین 1397نظر دهید »

​📛 صاحبان جهیزیه‌ها و مهریه‌های سنگین، حساب‌شان پیش خدا سخت است
💟 رهبرانقلاب: اگر مراسم ازدواج را طوری برگزار کنند که قشر عظیمی از مردم احساس کنند دستشان نمیرسد، نمیتوانند، دخترها در خانه بمانند، پسرها نامتأهل بمانند، اینها هم #گناه است؛ این گناه‌ها را باید بفهمیم.

‼️ ما گناه‌های کوچک را مدنظر قرار میدهیم، گناه‌های بزرگ را فراموش می‌کنیم. ۸۱/۷/۲۹ 

🤴👸 بعضی آدم‌ها که از لحاظ مالی دغدغه و مشکلی هم ندارند، بیشتر به رواج این کار خلاف شرع دامن زده‌اند. جشن‌ها و میهمانی‌ها را در سالن‌های گران‌قیمت آن‌چنانی برگزار میکنند؛ از روی چشم و هم‌چشمی کارهای غیرلازمی را که دیگران نکرده‌اند، میکنند تا نسبت به سایرین برتر محسوب شوند. ۸۱/۹/۱۵

📛 من گمان می‌کنم آن کسانی که با مجالس و محافل سنگین، با مهریه‌ها و جهیزیه‌های سنگین کار را بر دیگران مشکل میکنند، حسابشان پیش خدا خیلی سخت است.۷۴/۵/۲۴
ttps://t.me/joinchat/AAAAADupWrY_EVEM-mvrBQ

   یکشنبه 5 فروردین 1397نظر دهید »

👈قابل توجه همه مادران  

🌷مادر بر اولاد خیلی تأثیر دارد …

https://t.me/faranou

   یکشنبه 5 فروردین 1397نظر دهید »

​🕌 مهمانان عزیز خانه‌ی خدا

🌸 اگر در روزهای اعتكاف کودک و نوجوان به همراه خود داریم، به چه نكاتی توجه كنیم؟
⏰ اگر برای معتكف شدن تصمیم‌ خود را گرفته و آماده شده‌اید،‌ باید بدانید كه سه روز بیتوته در خانه خدا، به برنامه ریزی نیاز دارد. اگر همراه خود کودک و نوجوان می‌برید، اولویت را رقم خوردن بهترین ساعات سال آنها قرار دهید و برنامه‌ها را بر این مبنا بچینید. برای این‌ اتفاق چند راهکار و ایده داریم، باقی به عهده‌ی ذوق و ذائقه‌ی شما.
🎈 برای کودک‌تان، یک ساک جمع و جور حاوی بازی و سرگرمی‌های نه چندان جاگیر بردارید. این اسباب بسته به سن، توانایی و علاقه کودک‌تان می‌تواند شامل: (لگو، پازل، جورچین، خمیربازی، دفترنقاشی و مدادرنگی، کتاب قصه، کتاب رنگ‌آمیزی، کاغذرنگی و قیچی مخصوص، چسب، عروسک یا بازی محبوب کودک‌تان) باشد. یک زیرانداز برای تعیین محدوده بازی کودک‌‌ با خود بردارید، تا فضای بازی‌، مزاحم محل استراحت و عبادت سایرین نباشد.
🍭 به دلیل روزه‌داری، امکان پذیرایی توسط خادمین مسجد، از کودک شما در طول روز ممکن نخواهد بود. بنابراین به همراه داشتن تعدادی خوراکی محبوب کودک خود را جدی بگیرید. خوراکی‌های بدون ریخت و پاش و کثیفی، مانند یکی دو بسته بیسکوییت، آبنبات، پفیلا، آبمیوه، آجیل، میوه‌های خشک، و هرچیز سالم و بی‌دردسری که در مواقع لزوم برای سیر یا آرام کردن کودک‌تان به کار بیاید. ظرف غذای کوچکی برای نگه‌داشتن باقی مانده افطار و سحر هم بردارید.
👜 احکام اعتکاف، به شما اجازه تردد بیش از ضرورت، در محدوده‌ای که مسجد نیست، نمی‌دهد. با این حساب، امکان شستشوی لباس‌ نخواهید داشت. بردن لباس اضافی، یک ساک کوچک برای لباس‌های کثیف، پیش‌بند و پارچه مخصوص غذاخوردن، بارتان را سنگین خواهد کرد اما خیال‌تان از بابت تمیزی کودک آسوده خواهد بود. 
💻 برای نوجوان خود در ایام اعتكاف تبلت و گوشی را حذف نکنید. فرزند شما می‌تواند بیاموزد که از این ابزار استفاده‌های مفیدی در کنار بازی و نت‌گردی داشته باشد:

🔍 چند موضوع تحقیق جالب دینی و علمی با هم‌فکری نوجوان پیدا و با بردن نوت‌بوک و تبلت، ساعاتی از اعتکاف را به جستجو در اینترنت و فیش‌برداری و تهیه پاورپوینت بگذرانید. 

📚 قبل از رفتن به مسجد، به سایت‌های ارائه نسخه الکترونیکی کتاب‌ بروید و چند نسخه جذاب با موضوعات گوناگون خریداری کنید. زندگی‌نامه شهدا، مناجات‌ها و وصیت‌نامه‌های شهدا، موضوعات علمی مورد علاقه نوجوان، احکام نوجوان، و کتاب‌هایی که برای پاسخگویی به مسایل و سوالات مربوط به سن و جنسیت نوجوان‌ نگارش شده، گزینه‌های مطلوبی برای این سه روز هستند. 
🤹‍♂️ نوجوان‌تان را در فضای اعتکاف، از بازی‌ رایانه‌ای محروم نکنید. یک یا دو بازی را با هم‌فکری انتخاب، و زمان‌های منقطع کوتاهی را به بازی بگذرانید. حذف کامل این تفریحات، آن هم در این فضا، نتیجه‌ی مطلوبی نخواهد داشت.

 

❇️ فرصت بی‌تکرار اعتکاف، تغییرات چشمگیری در رفتار و نگرش نوجوان ایجاد خواهد کرد. اما، بعد از اتمام سه روز، انتظار یک‌باره برای تغییر، نوجوان را از تغییراتی که به مرور خود را آماده‌شان کرده ناامید خواهد کرد. به نوجوان‌تان مهلت دهید و روندی که با او شروع کردید ادامه دهید. قطعا به این نکته پی خواهید برد که در این بیتوته، شما بیشتر از آنها یاد گرفتید و شما به تغییر بیشتری نیاز دارید.
 Khamenei_Reyhane@

کلیدواژه ها: اعتکاف, نوجوان, کودک

موضوعات: مناسبتها, خانواده
   یکشنبه 5 فروردین 1397نظر دهید »

​🌈با بازی‌‏های دیروز، می‌‏توان آینده‏‌ای روشن برای کودکان امروز، رقم زد.

زیاده روی در بازیهای رایانه ای علاوه بر آسیب های جسمی، باعث بروز اختلال و اعتیاد مجازی در کودک خواهد شد.


💡می‏دانم که خسته‏‌اید از سختی تربیت؛ امّا بدانید که این بازی‌‏ها، بازویِ💪 تربیت‌‌اند و سالم و نوعا بی آسیب هستند

🎯 می‏‌شود چند روزی هم که شده، درِ خانه‌‏تان را به روی این بازی‏‌ها باز کنید؟


https://t.me/faranou

کلیدواژه ها: بازی, کودکان

موضوعات: خانواده
   شنبه 4 فروردین 1397نظر دهید »

​پیامبر خدا (ص) فرمودند :

خوشا به حال زنی که شوهرش از او راضی باشد🌼

https://t.me/mavaddat


موضوعات: حدیث, خانواده
   جمعه 3 فروردین 1397نظر دهید »


​رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمودند :

 بهترین زنان شما ،زن هایى ‏هستند که داراى محبت ‏باشند.
(بحار ج ۱۰۳ ص ۲۳۵ ۳۰٫)

https://t.me/mavaddat


موضوعات: حدیث, خانواده
   پنجشنبه 2 فروردین 1397نظر دهید »

1 - قبل از رفتن به مهمانی، با میزبان تماس گرفته و با وی هماهنگی كنید.

 

2 - بهتر است از میزبان بخواهید خود وقت مناسب را تعیین كند.

 

3 - اگر برای اولین بار به منزل كسی می‌روید بهتر است دست خالی نروید و با توجه به شرایط میزبان و در حد توان هدیه‌ای ببرید.
4 - در پذیرایی، محدودیت‌های میزبان را درك كنید و انتظارات بیش از حد توان او نداشته باشید.
5 - موضوعات اختلاف‌ برانگیز مطرح نكنید و مهمانی را به میدان جنگ و جدل تبدیل نكنید.

از هرگونه بحث سیاسی پرهیز کنید وبا کنایه صحبت نکنید .

 

6 - احترام میزبان را نگه دارید و از محكوم كردن او و به كرسی نشاندن حرف خویش منصرف شوید.
7 - در جمع از ثروت و دارایی‌ها و افتخارات خویش تعریف نكنید و از شغل و مقام پردرآمد و پولساز خود صحبت نكنید، بویژه اگر مخاطب شما فاقد آنها باشد.این را بدانید که مال وثروت زینت دنیا هستند.
8 - از گله‌گذاری و غیبت در مهمانی‌ بپرهیزید و پشت‌سر مهمانان، میزبان، دوستان و نزدیكانتان بدگویی نكنید.
9 - به عنوان میزبان، با مهمانان خود به گرمی رفتار كنید. از درد و غم، بیماری و گرفتاری‌های روزمره خود برای مهمانان داستان نسازید.

 

10 - اگر در منزل خود عادت غذایی یا آداب خاصی دارید كه میزبان قادر به برآورده‌ كردن آن نیست از وی تقاضای آن را نكنید ( باعث دردسر یا شرمندگی او نشوید ).

 

11 - در خوردن غذا مانند منزل خود رفتار نكنید. ( از پرخوری بپرهیزید ).‌
12 - در مهمانی از میزبان راجع به شغلش ومیزان درآمدش نپرسید..از میران حقوق ودارائی نپرسید اینها همه موج منفی دارد.

 

13 - فراموش نكنید شما حق ندارید ‌دكوراسیون منزل میزبان را تغییر دهید.

پرده را کنار نزنید ویا روشنایی را کم وزیاد نکنید.
14 - در مهمانی‌ تمام‌ وقت را با یك نفر از حاضران به گفت‌ و گو نپردازید، طوری كه گویی شخص دیگری در آن محل حضورندارد.
15 - كودكان خود را كنترل كنید تا باعث زحمت برای میزبان نشوند. (به كودكانتان از قبل تذكر دهید.)‌
16 - در زمان نشستن شما تابع میزبان هستید، اگر به شما تعارف كرد كه جای خاصی بنشینید، حتما رعایت كنید.
17-راجع به قیمت مبل وفرش ووسایل دیگر نپرسید.
18-در میهمانی مان موج منفی ندهید واز شایعه پراکنی دوری کنید.
19-با لباس وطلا وظاهر آنچنانی خود ، فخر فروشی نکنید اینها عزت نمی آورد ، عزت واقعی را از خدا بخواهید.
20- بین افراد در دید و بازدید تفاوت قائل نشوید.

در دیدوبازدیدها از تجربیات سال گذشته بگویید

همدیگر را راهنمایی کنید..
دست وزبانمان خیر باشد..
چه بسا در این دید و بازدیدها گره از کار و زندگی افرادی باز شود.
واینکه….صله رحم واجب دینی است.
این مطلب را درروزهای  عید نوروز برای خودمان وهمسر و فرزندانمان چندباربخوانیم.

کلیدواژه ها: دید و بازدید, عید, مهمانی

موضوعات: مناسبتها, خانواده
   سه شنبه 29 اسفند 1396نظر دهید »

​برخی کودکان تحمل باختن در بازی را ندارند، دلیل این امر اینست که آن‌ها خودباوری و اعتماد به نفس پایینی دارند و احساس منفی درباره خود دارند که باید تلاش نمود تا اعتماد به نفس آنها بالا برود.
🔻لذا اگر کودکی اینگونه است که از برد و باخت نگران است او را با خواهر و برادر و همسالانش مقایسه نکنید. درباره برد و باخت و اینکه لازم نیست انسان همیشه برنده شود و برد و باخت نوبتی است به او توضیح دهید.
🔻هرگز به‌ گونه‌ای با کودک بازی نکنید که همیشه برنده شود بگذارید گاهی باختن را هم تجربه کند. و در آن زمان برد قبلیش را به او یادآوری کنید.
🔻بیشتر بازی‌های غیر رقابتی را در لیست بازی‌هایش قرار دهید.
🔻 رفتار والدین در مسئله برد و باخت نیز بسیار تأثیرگذار است. مثل اظهار ناراحتی یا اعطای جایزه و … .
🔻 بهتر است بی‌اهمیت بودن باختن را در روش الگویی به‌صورت عملی به او بیاموزید. مثلا در رقابتی بااو ببازید و حالت عادی به خودتان بگیرید و از لذتی که از بازی برده اید خود را شاد نشان دهید.
https://t.me/mavaddat


موضوعات: خانواده
   سه شنبه 29 اسفند 1396نظر دهید »

​وقتى كودك ظرفى را شكست يا گونى برنجها را برگرداند، اورا دعوا نكنيد، داد نكشيد، به او احساس گناه ندهيد كه “من با اين خستگى بايد خرابكارى تو رو تميز كنم” “تو هم لنگه باباتي” “اي خدا منو بكش” “كشتي منو”

يا فرزندتان را نترسانيد “دست نزن” “برو عقب” “نكن بدتر ميشه” “دستت ميبره” “پاهات كثيف ميشه”
بلكه بهش بگيد برو جارو يا دستمال رو بيار تا با هم تميز كنيم و اجازه دهيد كمك كند و با اين كار به او جبران كردن، همكاري كردن، اعتماد به نفس و اعتماد كردن به خودش و شما را بياموزد.
https://t.me/mavaddat


موضوعات: خانواده
   سه شنبه 29 اسفند 1396نظر دهید »

​خشونت فقط کتک زدن کودک نیست.
❌ داد زدن

❌ خشم شدید

❌تحقیر کردن

❌مسخره کردن و بی محلی

❌ و قهرهای طولانی 
همه ی اینها نوعی خشونت علیه کودکان است.
https://t.me/mavaddat


موضوعات: خانواده
   سه شنبه 29 اسفند 1396نظر دهید »


🌺 بنیان‌های درست مصرف کردن را شما پایه‌گذاری کنید

⁉️ چگونه به عنوان یک زن الگوی فامیل و اقوام باشیم؟
🏡 وجهه بیرونی هر خانواده نتیجه‌ انتخاب های ریز و درشتی است که در درون هر خانواده اتفاق می‌افتد؛ تصمیم‌هایی که امروزه بیشتر آن‌ها برعهده زنان است.

این تصمیم‌ها علاوه بر هدایت اعضای خانواده به مسیر درست خود، میتواند الگوی مناسبی برای سایر خانواده‌ها نیز باشد. 
❇️ نقش خود را بشناسید

در قدم اول، به عنوان یک زن مسلمان باور داشته باشید نقش مهمی در خانواده دارید. اگر آگاهی لازم از نقش‌تان داشته باشید، به مرور می‌توانید با رفتارهای مناسب و به جا اثر مثبتی بر خانواده، اقوام و اطرافیان بگذارید. 
⛔️ پایان‌دهنده آداب و رسوم غلط باشید 

جشن‌ها یا مهمانی‌هایی که هدفی جز فخرفروشی و نمایش دادن لوازم خانه، لباس یا زیورآلات ندارند و باعث مصرف‌گرایی و اسراف میشوند را برگزار نکنید. حتی اگر به چنین مهمانی‌هایی دعوت شده‌اید، برای نشان دادن مخالفت‌تان، با رعایت احترام دعوت را رد کنید و برای اثرگذاری بیشتر، علت عدم حضورتان را نیز بیان کنید. 
☀️ تکراری بپوشید

سعی کنید در عین رعایت #حجاب و نظافت، در مهمانی‌های زنانه و دید و بازدید عید از لباس‌های قبلی‌تان استفاده کنید. با این کار به ظاهر ساده، پیام‌های خوبی به اطرافیان میدهید و به مرور زمان، دیگران نیز ترغیب میشوند گاهی دست از اسراف بکشند و برای رعایت عرف‌های غلطی که منجر به خریدهای زیادتر از نیاز میشود، زیر بار هزینه‌های گزاف نروند.
🍛 از مهمان‌هایتان با یک نوع غذا پذیرایی کنید

یکی از راه‌های اثرگذار مبارزه با اسراف و مصرف‌گرایی، برگزاری مهمانی‌های ساده و به دور از تجمل و تشریفات اما با احترام است. در این راستا حتی توجه نکنید مهمانان‌تان قبلا چگونه و با چه روشی از شما پذیرایی کرده‌اند. شما روش خودتان را داشته باشید. احترام گذاشتن به مهمان هیچ ربطی به تعداد مدل‌های غذای شما ندارد.
🔧 تعمیر کردن را جایگزین خریدن کنید!

روحیه تعمیر کردن لوازم مختلف منزل را در خود، همسر و فرزندان‌تان ایجاد کنید. به این صورت که اگر وسیله‌ای خراب شد، ابتدا به فکر تعمیر آن بیفتید، نه اینکه گزینه اول‌تان خرید نمونه جدید آن باشد.
🌸 البته لازم است بدانید این راهکارهای به ظاهر ساده، ممکن است در عمل قدری سخت به نظر برسند، اما فراموش نکنید به عنوان یک زن مسلمان قطعا وظیفه‌‌های مهمتری از درست کردن غذاهای رنگارنگ و پوشیدن لباس‌های جورواجور دارید.
 Khamenei_Reyhaneh@


موضوعات: خانواده
   سه شنبه 29 اسفند 1396نظر دهید »


📚 رهبرانقلاب: از جمله کارهای بسیار مهم، کتابخوان کردن زنان است.

⚠️ متاسفانه زنان ما با کتابخوانی خیلی انسی ندارند!
 Khamenei_Reyhaneh@

   یکشنبه 27 اسفند 1396نظر دهید »


تاجایی که ممکنه به فرزندتان دستور مستقیم ندهید، بلکه فرصت انتخاب‌های مختلف به او بدهید.

این امکان انتخاب، او را که تشنه استقلال و خودگردان بودنه راضی می‌کند 

mavaddat@


موضوعات: خانواده
   شنبه 26 اسفند 1396نظر دهید »


 برداشت از شما
واقعیتی که باید با شرمساری بیان کرد☹️

https://t.me/faranou

کلیدواژه ها: خانواده, واقعیتی تلخ
   شنبه 26 اسفند 1396نظر دهید »

حال کسانی که  دوستانی بی تقوا انتخاب کرده اند، در قیامت چنین است:

🔸 پشیمانی و حسرت که چرا با او دوست شدم. «یا ویلتی لیتنی لم اتّخذ فلاناً خلیلا»**فرقان، 28.* وای بر من! ای کاش فلانی را دوست خود بر نمی گزیدم.

🔸 دوستان هیچ نقشی برای کمک به یکدیگر ندارند. «و لا یسئل حمیم حمیماً»**معارج، 10.* هیچ دوست داغ و جون جونی حال یکدیگر را نمی پرسد!

🔸 دوستان، دشمن یکدیگر می شوند. «الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدوّ»**زخرف,67***

🔸 به یکدیگر لعنت خواهند کرد. «کلّما دخلت امّة لعنت اختها»**اعراف، 38.*

🔸 از یکدیگر فرار می کنند. «یفرّ المرء من اخیه و اُمّه و ابیه و صاحبته و بنیه»**عبس، 34 - 36.*

🔸 گناهان خود را به گردن یکدیگر می اندازند. «لولا انتم لکنّا مؤمنین»**سبأ، 31.* اگر او نبود من مومن بودم.

🔸 از یکدیگر برائت دارند. «یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین»**زخرف، 38.* ای کاش بین من و تو فاصله بود.


موضوعات: خانواده
   شنبه 26 اسفند 1396نظر دهید »

​❤️راهكارهايي براي بهبود روابط زناشويي:
❣️1. دعوا دلیل جدایی نیست.
❣️2. هنگام ورود و خروج از خانه، همسرتان را ببوسید.
❣️3. گاهی کنسل کردن یک قرار، به بودن در کنار همسرتان می ارزد.
❣️4. گفتن «دوستت دارم» هر چه بیشتر، بهتر
❣️5. با افرادی که پشت همسر شما بد می گویند، به تندی رفتار کنید.
❣️6. در مسافرت دعوا نکنید،مشکلات را بگذارید. برای بعد از بازگشت ،مسافرت و تفریحتان را به هیچ عنوان خراب نکنید.
💕💕💕

 https://t.me/mavaddat


موضوعات: خانواده
   شنبه 26 اسفند 1396نظر دهید »

​👶👦👧 نسل مسرف تربیت نکنیم!

⁉️ چگونه می‌توانیم از اسراف‌کاری کودکان پیش‌گیری کنیم؟
👨‍👩‍👧‍👦 بزرگترها اولین دنیای شگفت انگیزی هستند که‌ بچه‌ها آن را کشف می‌کنند و به آن اعتماد دارند. وقتی اسراف‌کاری تبدیل به سبک زندگی خانواده‌ای شده باشد؛ افراد آن خانواده کمتر از آنچه دارند لذت می‌برند و به خلاقیت و سازندگی فکر می‌کنند و خرج کردن، خرید کردن و هدر دادن را، راه آسان‌تری تری برای رسیدن به خواسته‌هایشان می‌دانند.

💵  نسل جدید شاید اولین بار با دیدن یک اتاق پر از سیسمونی که مملو بود از وسایل غیرضروری و گران‌قیمت، با دیدن خرید‍‌های لوکس در مهرماه برای مدرسه، با دیدن دور ریختن وسایل خانه در اسفندماه و تزیین سفره‌های هفت سین گران قیمت،‌ اسراف‌کاری را از نزدیک دیده‌اند و آن را در رفتار بزرگتر‌ها عادی و معمولی قلمداد کرده‌اند. پس در گام اول مراقب رفتارهای خودمان باشیم.
❓ چاره چیست؟

🕌 بچه‌ها را به همان اندازه که از اسراف دور می‌کنید، به قدرشناسی و شکرگذاری از خداوند نزدیک کنید و آن‌ها را متوجه نعمت‌هایی کنید که در دسترس‌شان قرار دارد. 
🔢 بچه‌ها را به تفکر وادار کنید. از آن‌ها بخواهید در همه موضوعات اولویت بندی داشته باشند. مثلا به او بگویید با این مقدار پول توجیبی بلیط استخر بخرید بهتر است یا یک جوراب جدید که به آن نیاز داری؟
🔍 بچه‌ها را برای ساختن وسایل و یا تعمیر آن‌ها تشویق کنید. می‌توانید ساختن وسایل جدید یا ترکیب کردن وسایل قدیمی را با هم، به یک رسم دائمی در خانه تبدیل کنید.
✅ بچه‌ها همه حواس‌شان پیش شماست. پس نزد ‌آن‌ها به حال افرادی که مصرف‌گرا، دنباله‌روی مد، و دائم در حال خرید‌های گوناگون هستند،‌ غبطه نخورید و حسرت رفتار‌های آن‌ها را نداشته باشید. برعکس، از دیدن افراد قانع و آن‌هایی که از مصرف‌گرایی دور هستند ذوق‌زده و هیجان‌زده شوید.
🛠 ارزش آنچه در خانه دارید را برای بچه‌ها شرح بدهید و با ‌آن‌ها درباره‌ی زحمتی که برای درآوردن پول کشیده می‌شود صحبت کنید تا بدانند پولی که با زحمت تهیه می‌شود نباید به راحتی و بی‌دلیل هزینه شود.
 Khamenei_Reyhaneh@

کلیدواژه ها: اسراف, کودکان

موضوعات: خانواده
   جمعه 25 اسفند 1396نظر دهید »


💝 همسرت را تحسين كن.
هرگز با فرض اين كه خودش اين چيزها را مي‌داند، از تحسين كردن غافل مشو! مشكلي پيش نخواهد آمد، اگر بارها با خلوص نيت به او بگويي:

دوستت دارم💖

https://t.me/mavaddat


موضوعات: حدیث, خانواده
   جمعه 25 اسفند 1396نظر دهید »

​👨🏻 مردهای آرام خانه‌ی ما

🙇 آیا می‌دانید مخارج شب عید تا چه اندازه برای شوهر شما فشار روانی تولید می‌کند؟
💸 مردهای خانه این روزها حسابی زیربار فشار اقتصادی هستند و استرس مخارج بالای شب‌های عید آن‌ها را مضطرب می‌کند.  ضمن اینکه باید برای خرج و مخارج فروردین هم برنامه ریزی کنند. آیا می‌دانید چگونه باید در این روزها به آرامش روانی شوهرتان کمک کنید؟
✂️ آستین‌ها را بالا بزنید

هنر خودتان را به کار بگیرید. بسیاری از لباس‌ها و وسایل در کمدها و کشوهای خانه شما هستند که می‌توانید با کمی تغییر آن ها را دوباره وارد چرخه استفاده کنید. به عنوان مثال می‌توانید مانتوهای ساده قدیمی‌تان را با دوختن چند عدد مروارید، گیپور و یا چند دانه سنگ تزیینی دوباره احیا کنید و در عید امسال این لباس‌های بازیابی شده را بپوشید. همین کار را می‌توانید برای لباس‌های بچه‌ها انجام دهید. مثلا می‌توانید برای بعضی از شلوارها پاکتیِ دم پا بدوزید و ظاهر آن را عوض کنید. 
🍩🍪 فر را روشن کنید

بخش خوبی از هزینه های ایام عید مربوط به شیرینی و شکلات‌ و انواع تنقلات است. با یک جستجوی ساده در اینترنت  به راحتی دستور تعداد زیادی شیرینی خشک را پیدا خواهید کرد و با کمی صرف وقت در خانه می‌توانید قناد خوبی باشید و شیرینی های عیدتان را آماده کنید. اگر از این روزها برای تهیه شیرینی‌ها دست به کار می‌شوید، حواس‌تان به نگهداری آن‌ها در ظرف‌های در دار باشد.
💡 آجیل نخرید

وجود آجیل در میان پذیرایی‌های ایام عید الزامی نیست. شما می‌توانید به سلیقه خودتان هر جایگزین دیگری برای آجیل در نظر بگیرید. به عنوان مثال می‌توانید بعضی از میوه‌ها را با حرارت کم درون فر خشک کنید و در کنار چای و شیرینی پذیرایی عید، از این معجزه رنگارنگ استفاده کنید.
 Khamenei_Reyhaneh@ 


موضوعات: خانواده
   پنجشنبه 24 اسفند 1396نظر دهید »

​یکی از چیزهایی که در از پوشک گرفتن خیلی مهمه و ما مادرها ذهنمون درگیر میشه اینه که چه موقعی بچه رو از پوشک بگیریم؟

یکی از مسائلی که اکثر مادرها با آن درگیرن اینه که بچه ها تقریباً در سن دوازده ماهگی ۱۳ ماهگی ۱۴ ماهگی شروع می‌کنن وقتی که پوشاک خودشان را خیس میکنن به پدر یا مادرشان میگن که پوشکم رو بکن، که خیس شده و من جیش کردم. این رو مادرها اشتباه می‌گیرن، که خب پس بچه من آمادگی داره که از پوشک بگیرمش و کنترل ادرارش رو به دست آورده. خیلی‌ها در این مواقع بچه خودشان از پوشک می‌گیرن. این موقع موقع درستی نیست.

ما دو مرحله داریم برای از پوشک گرفتن. یه مرحله از پوشک گرفتن ، مقدمه مرحله اصلیه. تو این قسمت کودک ما درسته وقتی ادرار میکنه و یا پوشاکش خیس میکنه به ما اطلاع می‌دهد. اما این به این معنی نیست که کنترل ادرارش را به دست آورده، این به این معنی است که وقتی خودش را خیس کرد و کارش را کرد و تمام شد متوجه میشه من جیش کردم. این قسمت آگاهی کودکه یعنی آگاه میشه از کاری که کرده باخبر میشه از کاری که انجام داده. این به این معنی کنترل نیست. کنترل بعد از این مرحله اتفاق می‌افته. پس این مرحله پیش آگاهی برای از پوشک گرفتنه. این به این معنی نیست که بچه من الان آماده از پوشک گرفتنه و من باید از پوشک بگیرمش. این نکته مهمیه و خیلی مادرها این را اشتباه می گیرن و ما شاهد این هستیم که خیلی از مامان ها تو این مرحله میان میگن بچه من وقتی پوشاکش رو خیس میکنه و یا مدفوع میکنه میاد به من میگه من را عوض کن و یا میره خودش پوشکش رو میاره و یا خودش میره توی دستشویی میشینه و میگه بچه من الان آماده است و من می خوام از پوشک بگیرمش. پس باید بدونیم این مرحله مرحله پیش آمادگی و اصلا ربطی به کنترل ادرار ندارد این خبر دار می شه از کاری که انجام میده و این مرحله خیلی خوبیه و یکی از نشانه ها اینه که بچه داره روند طبیعی رشدش رو میگذرونه اتفاقا همین مرحله است.

داره به ما اعلام می‌کنه که من دارم اون مرحله رشد خودم را به درستی طی می کنم. از همین موقع که این اتفاق می افته تا موقعی که کودک کنترل ادرارش رو به دست میاره باید عرض کنم که یه چیزی حدود ده دوازده ماه طول میکشه.

https://t.me/mavaddat


موضوعات: خانواده
   پنجشنبه 24 اسفند 1396نظر دهید »

​اجازه بدهید حسّ کنجکاوی کودکانِ با خراب کردن اسباب‌بازی ها یشان، پاسخ داده شود تا آرام آرام، جذّابیت این کار برای آنها از بین برود.  
برخی معتقدند باید مراقبت از وسایل شخصی را از همان ابتدا به فرزند یاد داد؛ امّا این دسته از دو نکته غافل‌اند که

اوّلاً کودک، بویژه در سنین دو یا سه سالگی و پایین‌تر از آن، مراقبت از اشیای شخصی را در سالم نگه‌داشتن آنها نمی‌داند. او دوست دارد از وسایلش استفاده کند و خراب کردن اسباب‌بازی  را هم نوعی استفاده از آن می‌داند

ثانیاً کودکان هر اندازه به هفت سالگی نزدیک‌تر می‌شوند، حسّ مراقبت از وسایل در درونشان قوی‌تر می‌شود.
https://t.me/mavaddat


موضوعات: خانواده
   پنجشنبه 24 اسفند 1396نظر دهید »

🔸 تنبیه برای تخلیه ی عصبانیت های والدین نیست. ما از دست روزگار و همسر دلخور هستیم، سر فرزندمان تلافی درمی آوریم.

🔸 تنبیه برای بازدارندگی است نه برای ایجاد انگیزه. می خواهیم فرزندمان لباس بپوشد، “پاشو لباستو بپوش” باید به او انگیزه بدهیم که پاشه و لباسشو بپوشه. برای این که کودک حرکت کنه و کاری را انجام بده، تشویق لازمه. با تنبیه نمی توانیم انگیزه ایجاد کنیم بلکه تنبیه اجبار ایجاد می کند، “بلند می شی یا بلندت کنم!"، “میام خدمتت می رسم ها” تنبیه چه صحیح و چه غیر صحیح برای ایجاد حرکت نیست؛ برای بازدارندگی است.

🔸تنبیه باید متناسب با عمل باشد. یک دلیل این که جرم در جامعه زیاد است اینه که مجرمین خودشان را بستان کار می دانند. تنبیه های خشونت آمیز و کیفرهای بی دلیل، بچه ها را طلب کار بار می آورد. یک مجرم میگه که من یک خلافی کردم، فوقش 6 ماه زندانی بشم پس چرا 2 سال برام نوشتند حالا من یک سال و نیم از جامعه طلب دارم. تنبیه های خشونت بار بچه ها را می برد به سمت خلاف بیشتر چون آن ها را به سمت درک مظلوم سوق می دهد. به یاد دارید که گفتم درک مظلوم بسیار خطرناک است. وقتی این درک از یک حدی بالاتر می رود، این شخص خودش را از خانواده و بعد از جامعه طلبکار می داند در نتیجه بدتر می کند.

🔸 در تنبیه با بچه ها حساب نسیه نداشته باشیم. تنبیه مال کاری است که در این لحظه اتفاق افتاده. اگر کاری خلاف ارزش است، همان موقع واکنش نشان بدهید. اگر نمی توانید فراموشش کنید. یک روز از صبح بلند شده اید کودک چندین بار از ارزش ها عبور می کند، شما هم حالتان خیلی خوب است و می گید ولش کن بچه س دیگه، اشکالی نداره؛ بچه ادامه میده تا ظهر میشه حالا ممکنه که از موضوعی ناراحت شده باشید یا فامیل شوهر زنگ می زنند و می خوان امشب بیان منزل شما دیگه کلی بهم می ریزید، همسرتان تلفن می کند یکسری با او دعوایتان می شود و در همین موقع بچه یکی از اون کارهایی را می کند که از صبح انجام داده و شما هیچی نگفتید؛ حالا گیرش میارید که بیا این جا ببینم این از صبحت این هم از ظهرت اون هم ازدیروزت و اون هم از فلان روزت و از هفته ی پیش و اون از عمه هات و این هم از بابات و خلاصه هر چی دق و دلی دارین سر بچه ی بیچاره خالی می کنین؛ بچه هم می مونه که اصلاً موضوع چیه؟ این حرفا چیه؟ برای بچه ها حساب نسیه باز نکنید اگر باید تنبیه بشه همان موقع انجام دهید وگرنه ولش کنید و دیگه اصلاً بهش فکر هم نکنید.

🔸 یادتان باشد که تنبیه و تشویق در حوزه ی رشد نیستند. یک نقش بسیار کوچکی دارند و خود تربیت هم نقش بسیار کوچکی دارد و نقش تنبیه و تشویق کوچک تر از تربیت هستند.پس این قدر مسئله ی تنبیه و تشویق را در زندگی بچه ها بزرگ نکنید. زندگی عرصه ی زندگی کردن است. عرصه ی تعامل، ارتباط، با هم بودن، لذت بردن و رشد کردن و دوستی و محبت و خلاقیت است. تنبیه و تشویق هم  جای خودش را دارد.نه باعث رشد می شوند و نه باعث شکوفایی خلاقیت. زندگیتان را به عرصه ی این دو تبدیل نکنید.

 

https://t.me/mavaddat

کلیدواژه ها: تنبیه کودک

موضوعات: خانواده
   پنجشنبه 24 اسفند 1396نظر دهید »

⭕️باید این را قبول کرد که در زندگی مشترک لازم است به حریم خصوصی همسرتان احترام بگذارید.
🔴تلفن همراه، رايانه و تبلت همسر شما محدوده‌هاي شخصي او هستند. 
⭕️تصور نكنيد ممنوع بودن وارد شدن به اين محدوده‌ها، به معناي اين است كه اتفاقات ممنوعه وحشتناكي در آنها مي‌گذرد.
🔴شما حق نداريد به تلفن همسرتان سرك بكشيد، نه به اين دليل كه ممكن است در پيامك‌ها و تماس‌هايش رد پاي رابطه ممنوعه‌اي را ببينيد، اين حق همسرتان است كه درد دل‌هاي پيامكي‌اش با خواهرش را دور از چشم شما نگه دارد يا اينكه در دفترچه يادداشت گوشي‌اش، حرف‌هاي دلش را بنويسد.

https://t.me/mavaddat

کلیدواژه ها: تبلت, حریم خصوصی, همسر, گوشی

موضوعات: خانواده
   چهارشنبه 23 اسفند 1396نظر دهید »

 

✅ عیدی بچه‌ها را هدفمند انتخاب کنید
⁉️ آیا می‌خواهید امسال یک عیدی متفاوت به بچه‌ها بدهید؟

🎯 برای عیدی دادن به بچه‌ها کمی خلاقیت نشان بدهید تا با یک تیر چند هدف بزنید. شما می‌توانید با کمی فکر کردن درباره عیدی‌های امسال، به اهداف تربیتی مهمی برسید.

👶👧 به جزییات دقت کنید
اولین قدم نزدیک شدن به علاقمندی‌های کودک است. سعی کنید حوزه علاقمندی‌هایش را به درستی هدف بگیرید. به عنوان مثال در کمتر از یک ربع هم‌کلامی با یک پسر بچه زیر هفت سال می‌توانید متوجه شوید که به ماشین‌ها علاقه دارد یا دایناسورها و یا به ورزش‌های رزمی.
🕟 هنوز هم می‌توانید در این جزییات ریز شوید و مطمئن باشید زمان کل این سنجش شما، با کمک خود کودک، بیشتر از نیم ساعت به درازا نمی‌کشد.

🎭 مهارت‌ها را وارد میدان کنید
حالا که مهم‌ترین قسمت ماجرا را اجرایی کرده‌اید، بیایید کمی بیشتر از یک عیدی معمولی تهیه ببینید. سعی کنید تنها به سراغ اسباب بازی‌های مورد علاقه کودک مورد نظرتان نروید. وسایل و ابزارهای متنوع بسیاری هستند که مهارت‌های مختلف کودک را تقویت خواهند کرد.
🎨 به عنوان مثال پیچ و مهره‌های رنگی، پازل‌های چوبی سه بعدی، جعبه‌های میخ و تخته متناسب با هر گروه سنی، وسایل دوخت دوز مخصوص کودک،‌وسایل آشپزی و …

✂️ اینجا هم کدبانو باشید
حتما نباید وارد مغازه‌های اسباب بازی فروشی شوید تا سلیقه و هنرتان به چشم بیاید. می‌توانید با همان هنر همیشگی‌تان دست به ابتکار بزنید. چند متر پارچه نمدی تهیه کنید به همراه یک پانچ مخصوص پارچه و دست به کار شوید. الگوی طرح‌های مختلف را روی کاغذ پیاده کنید و بعد آن را به کمک سوزن روی پارچه ثابت کنید. حالا برش بزنید. 
🎁 برای دخترها الگوی کیف را در نظر بگیرید که بتوانند با چند کوک کیف خودشان را بدوزند. برای پسرها هم ماشینی برش بزنید که بتواند روی آن درها و چرخ‌ها را وصل کند. فراموش نکنید که در بسته‌ی هدیه‌تان چند متری هم کاموا قرار دهید تا کودکان بتوانند دست ورزی همراه با تمرکز را تمرین کنند. احتیاجی به سوزن نیست چرا که در ابتدا و انتهای کار می‌توانند با گره زدن کارشان را تمام کنند.

💡در انتخاب عیدی‌ بچه‌ها هوشمندی به خرج بدهید. صرف اینکه یک اسکناس را به عنوان عیدی به بچه‌ها بدهید، جز اینکه فرهنگ وابستگی به پول و مصرف‌زدگی را در وجود آن‌ها نهادینه کنید، به هدف دیگری نمی‌رسید.

❣️ @Khamenei_Reyhaneh

کلیدواژه ها: عیدی, عیدی بچه ها

موضوعات: خانواده
   چهارشنبه 23 اسفند 1396نظر دهید »

​تنبیه سه شرط دارد:

🔸شرط اول : از صبح تا شب راه نیفتید و دائم بچه را صدا کنید و این مراسم تنبیه را اجرا کنید و کارمان بشه چشم غره رفتن به بچه و اصل کار را بی اثر کنیم  فقط در حوزه ارزشها تنبیه میکنیم و اجازه داریم که تنبیه کنیم، حوزه ی مهارت ها تنبیه ندارد، مجازات و جزا دارد که در ادامه خواهم گفت.

🔸شرط دوم، پدر و مادری می توانند این تنبیه را اجرا کنند و درست انجام بدهند که شاد باشند. وقتی در سی ثانیه اخم می کنیم و خودمان را ناراحت نشان می دهیم طبیعتاً اختلاف سطح به وجود می آید. مادری که از صبح تا شب جیغ می زند و داد میزنه و غر می زنه، این سی ثانیه هم روی این همه ترش رویی ها. در این سی ثانیه فقط مدلش فرق می کند. کودک در این حالت معیار نمی گیرد. بلکه کودکی معیار می گیرد که مرتب از پدر و مادرش احساس خوب می گیرد و لذت می برد و رشد می کند، حالا یک لحظه می بیند که وای حالت ها فرق کرده و وارد منطقه ی قرمز شده، متوجه اوضاع می شود و با خودش عهد می کند که دیگه وارد این منطقه نمی شم آخ اخ این منطقه برق داشت من دیگه این کار رو نمی کنم!!!!! حالا اگر مادر عصبی باشه و صبح تا شب در حال غر زدن باشه و پدر دائم در حال بد اخلاقی و دعوا باشه فایده ای نداره و تکرار مرتب عصبانیت و تنبیه و دعوا اثرش را از دست می دهد.

🔸شرط سوم در حیطه ی مهارت مدیریت می کنیم. اجازه دهید که بچه ها اشتباه کنند و بعد جزای اشتباهشان را دریافت کنند. یاد بگیرند که این اتفاق که افتاد نتیجه ی کار خودم بوده اشکالی هم نداره می توانم یاد بگیرم و تجربه کنم برای رشدم. ما به این حالت «جزا» می گوییم. 6 تا شکلات خریدیم و سپردیم که 2تا رو صبح بخور، 2تا رو ظهر و 2تارو عصر؛ کودک هم خوشش می آید و همه اش را با هم می خورد! شما می آیید و می بینید چه کار باید کنید؟ شکلات هارو خوردی؟ نوش جونت. کودک می ره، ظهر میاد میگه مامان شکلات می خوام، مادر باید بگه خوردی دیگه؛ کودک چونه می زنه که صبح خوردم الآن می خوام. مادر: خوب خودت خواستی! در این جا کودک انتخاب کرده و تصمیم گرفته که همه ی شکلات ها رو با هم بخوره، تأییدش می کنیم، سرزنش این جا جایی نداره، مادر: خوردی کلی هم کیف کردی ها، الآن دیگه نمیشه تو همشو صبح خوردی، این جا است که شما باید مقاومت داشته باشید و عصبی نشوید چون ممکن است که کودک پافشاری کند و روی اعصاب شما غلتک بزند حالا این وظیفه ی شما است که محکم بایستید، جانم می خوای گریه کنی باشه عزیزم گریه کن، درک احساس می کنیم، جایگزین می دهیم ولی شکلات نمی دهیم. مادر: شکلات ظهرت را خوردی نوش جونت حالا فردا یادت باشه که دیگه نخوری. اگر شما کم بیاورید و کم حوصلگی کنید و به کودک شکلات دهید می فهمه که آهان هرجا که گیر کردم یک کم داد می زنم و گریه می کنم و جیغ می کشم و فحش می دم و … حرفمو به کرسی می نشونم. پس هر کاری کرد شما مقاومت کنید. کار نسیه هم نکنید و بگید بیا این شکلات رو بگیر نگه دار برای فردا. اصلاً از این کارها نکنید. بچه شروع می کنه به حرفهای قلمبه و سلمبه زدن مثل الهی بمیرم تو راحت بشی مامان بد مادر: خدا نکنه قربون قدوبالات برم. پس الهی تو بمیری من راحت بشم، مادر: باشه بعداً صحبت می کنیم. اگه منو دوست داری بده وگرنه جیغ می زنم ها، مادر: باشه عزیزم بیا بریم پارکینگ هر چه قدر دلت می خواد جیغ بزن و گریه کن….. همراه کودک هستیم از خط خارج نمی شویم به خشونت هم متوسل نمی شویم تا کودک یاد بگیرد که تصمیم گرفته باید پای تصمیم خودش بایستد. در این صورت است که درک مسئول پیدا می کند.

 

https://t.me/mavaddat

کلیدواژه ها: تنبیه کودک

موضوعات: خانواده
   چهارشنبه 23 اسفند 1396نظر دهید »

​برای کشتن یک زن نیازی نیست فریاد بزنی، ترکش کنی، رویاهایش را بدزدی یا به او خیانت کنی.  برای کشتن یک زن کافی ست وقتی برای تو پیراهن گل گلی اش را می پوشد فراموش کنی بگویی: چه زیبا شده ای. آنگاه تکه ای از زیبایی زن می افتد، و کمی از قلبش می ریزد، و اگر فقط چند بار دیگر به همین راحتی از نگاه تو بیفتد تمام او میشکند. و یک روز صبح زنی را میبینی که روحش به مقصد جهنم تنهایی خانه ی تو را ترک کرده اما خودش مشغول چیدن میز صبحانه ی توست، و تو محکومی با جسد متحرک یک زن صبحانه بخوری.

آری ستایش کردن همدردت را بیاموز، خشونت علیه زنان همیشه یک چشم کبود و دندان شکسته و بینی خونی نیست. خشونت اضطرابیست که در جان زن است. که فکر میکند باید لاغرتر باشد، چاق تر باشد، زیباتر باشد، خوشحال تر باشد، سنگین تر باشد، خانه دارتر باشد، عاقلتر باشد… خشونت آن چیزی ست که زن نیست و فکر میکند باید باشد، خشونت آن نقابی ست که زن به صورتش می زند تا خودش نباشد، تا برای مرد کافی باشد…

 

🎀 https://t.me/mavaddat

کلیدواژه ها: خشونت , کشتن یک زن

موضوعات: خانواده
   سه شنبه 22 اسفند 1396نظر دهید »

توصیه های کلی مشاورین به والدین در خصوص استفاده کودکان از ابزار رسانه ای 

faranou@

   شنبه 19 اسفند 1396نظر دهید »

1 2