« کلای فریبنده​از منفی به مثبت »

دیدم که به عرش شور و شوقی بر پاست 
 برپا گر این بزم شعف ذات خداست
گفتم به خرد چه اتفاق افتاده
 گفتا که عروسی علی و زهرا است
سالروز ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه مبارک باد


موضوعات: مناسبتها
   دوشنبه 22 مرداد 1397


فرم در حال بارگذاری ...