« کار مخلصانه و برای خدا، ماندگار و موجب نجات استدفاع از فلسطین نماد دفاع از اسلام است »

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


موضوعات: مناسبتها
   یکشنبه 12 اردیبهشت 1395


فرم در حال بارگذاری ...