🔸«یتیمِ اینترنتی» کودکانی هستند که والدینشان در فضای مجازی غرق شده و فرصت تعامل با آنها را ندارند. 🔸این کودکان به شدت احساس تنهایی می کنند! 🔸جدی بگیریم…        🌺🌺🌺🌺🌺     harimemehr@ بیشتر »
   یکشنبه 3 تیر 1397نظر دهید »