​خانم هابخوانند  ❣تکنیک های صحبت با مردها… کلمه های مثل «تو» و «چرا» آقایون را وارد وضعیت تدافعی میکنه. مردها طبیعتا دوست دارن رقابت کنند پس وقتی شما این حس را با بعضی از کلمات به همسرتون میدید؛ یعنی اونو به چالش میکشید که باهاتون مبارزه کنه.… بیشتر »

موضوعات: خانواده
   دوشنبه 4 تیر 1397نظر دهید »