48 ضرب المثل درباره ازدواج قضاوت با خود شما 👩👦 هنگام ازدواج بیشتر با گوش هایت مشورت کن تا با چشم هایت. (ضرب المثل آلمانی) 👩👦 مردی که به خاطر”پول” زن می گیرد، به نوکری می رود. (ضرب المثل فرانسوی) 👩👦 لیاقت داماد، به قدرت بازوی اوست. (ضرب المثل چینی) 👩👦… بیشتر »
کلیدواژه ها: ازدواج, ضرب المثل

موضوعات: خانواده
   سه شنبه 5 تیر 1397نظر دهید »
بیایید با هم زندگی مان ، جامعه مان و هویت مان را عاری از مواد مخدر سازیم بیشتر »

موضوعات: مناسبتها
   سه شنبه 5 تیر 1397نظر دهید »