اگر میخواهید از همسرتان یا افراد دیگر انتقاد کنید ، آن را در بین دو عبارت مثبت قرار دهید. به این صورت   ❇️جمله مثبت + جمله منفی + جمله مثبت  مثال: 👈🏻 تو مرد سخت کوشی هستی ، اگر چه ما را به تفریح و بیرون نمی بری ، اما به نیازهای منزل… بیشتر »
کلیدواژه ها: انتقاد

موضوعات: خانواده
   شنبه 16 تیر 1397نظر دهید »