« استغاثه رمز نزدیکی ظهورتوصیه رهبرانقلاب درباره قصه‌گویی و کار هنری برای کودکان »

🔹 مسأله مهدویت در نهج البلاغه از دو نظر قابل بررسی است. یکی از دیدگاه ملاحم و پیش گویی های امام و دیگر مربوط به آینده جهان است.
🔸 از جمله مطالبی که در نهج البلاغه درباره حضرت مهدی آمده است می توان به موارد زیر اشاره کرد:
✔️ خالی نبودن زمین از حجت های الهی(خطبه۱)
✔️ امام زمان،جانشین پیامبران الهی(خطبه۱۸۲)
✔️ غیبت طولانی حضرت (خطبه۱۸۲)
✔️ ظهور امام زمان بعد از انتظاری طولانی(خطبه۱۵۰)
✔️ کامل شدن نعمت ها و برآورده شدن آرزوها در عصر ظهور(حکمت۲۰۹)
✔️ الهی شدن خواسته های بشر در زمان ظهور(خطبه۱۰۰)
✔️ محوری شدن قرآن در عصر ظهور(خطبه۱۳۸)
✔️ حاکمیت عدل اسلامی در عصر ظهور(خطبه۱۳۸)
✔️ احیای مجدد قرآن و سنت پیامبر(ص)در عصر ظهور(همان).
🔆 و خطبه هایی که حضرت در آن ها به مهدویت اشاره کرده اند: خطبه ۱۰۰،۱۳۸،۱۵۰،۱۸۲،۱۸۷،۱۹۵ و حکمت ۱۴۷ و ۲۵۹

mahdiaran@

   جمعه 20 مهر 1397


فرم در حال بارگذاری ...